Är äktenskapsförord rättsligt bindande?

Hur vattentätt är ett äktenskapsförord registrert hos Skatteverket vid en eventuell skillsmässe ? Med vänlig hälsning 

Lawline svarar

Hej och stort tack för din fråga!


När är ett äktenskapsförord giltigt?

För att ett äktenskapsförord ska vara formellt giltigt krävs det att det är skriftligt, daterat och undertecknat av makarna (eller blivande makarna). Sedan måste även äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket, intill dess att äktenskapsförordet har registrerats har det i princip inte någon rättslig verkan. När äktenskapsförordet är registrerat förs dessa uppgifter in i äktenskapsregistret. Äktenskapsförordet gäller sedan så länge makarna inte skriver ett nytt äktenskapsförord.


Sammanfattning

Så länge dessa krav är uppfyllda är äktenskapsförordet giltigt och har därför rättslig verkan. Eftersom äktenskapsförordet gäller så länge makarna inte skriver ett nytt äktenskapsförord kan man dra slutsatsen att det är så kallade vattentäta och säkra vid eventuell skilsmässa. Om inget annat registrerats ska äktenskapsförordet anses vara rättsligt bindande.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Emelie SalehiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”