FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen26/06/2019

Är 3-4 veckor skälig tid för avhjälpande av fel i vara?

Vi köpte ett utespa som det visade sig ha brister. Läckage tex, reklamerade varan och skall få vänta i 3-4 veckor för att få det åtgärdat, är detta verkligen inom rimlig tid då vi ej kan använda varan vi köpt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framkommer det inte om ni köpt varan av en privatperson eller ett företag. Skulle det vara av en privatperson är det köplagen (1990:931) som aktualiseras medan om det skulle vara av ett företag är det konsumentköplagen (1990:932) , hädanefter refererad till som KKL, som är gällande. Då det utifrån frågan likväl verkar vara mer troligt att ni köpt varan från ett företag kommer jag i mitt svar utgå från konsumentköplagen.

Konsumentköplagens tillämplighet i aktuella situationen

Då det redan har blivit konstaterat att det är fel på varan kommer jag inte göra en mer ingående utredning gällande detta, men läckage är exempel på fel som omfattas av KKL (16 § KKL samt 19 § KKL). Varan kan även anses felaktig som den blivit felinstallerad (16 a § KKL). Vidare verkar ni som köpare uppfyllt er reklamationsplikt enligt KKL (23 § KKL). Den mer aktuella aspekten av KKL i ert fall är om avhjälpandet av felet sker utan väsentlig olägenhet för er (26 § KKL). Av förarbeten till KKL menas det att det bör röra sig om ett par dagar och skulle det vara ett längre tidsspann kan det bli aktuellt med en ersättningsvara under aktuell tid (proposition 1989/90:89). Observera dock att denna tid räknas från att du som köpare ställer krav på avhjälpande, alltså inte nödvändigtvis från det tillfälle ni reklamerade (26 § KKL). Ur förarbeten framkommer det även att köparen måste acceptera den angivna tiden som det kommer ta att få varan reparerad (proposition 1989/90:89). När säljaren meddelade att det skulle ta 3-4 veckor att få varan reparerad ska ni som köpare meddela huruvida detta är godtagbart eller inte. Eftersom avhjälpandet av fel i vara är tvingande till köparens fördel så ska dock tiden som anges vara skälig rent objektivt sett till branschen och varans beskaffenhet (26 § KKL). Rättsläget här är dock oklart i det fallet att köparen har godtagit en tid som är längre än den objektivt godtagbara tiden sett till branschen.

Hur ska du som köpare gå vidare?

Det är svårt utifrån frågan för mig att bedöma huruvida ni gentemot säljaren har godtagit avhjälpningstiden. Skulle det vara så att ni godtagit tiden så är ni bundna att vänta tills tidsfristen löpt ut innan ni går vidare. Hur ni går vidare där är beroende på utfallet av avhjälpandet. Skulle felet kvarstå kan det bli aktuellt med en omleverans, skadestånd eller eventuellt en hävning av köpet (26 § KKL, 29 § KKL och 30 § KKL). Gällande bedömningen av avhjälpningstiden rekommenderar jag att ni vänder er till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline BåghammarRådgivare
Hittade du inte det du sökte?