Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?

Hej! Jag har jobbat som nystartsjobb (ett års anställningsavtal) på ett företag och jag fick 14 dagar för uppsägningstid. Är det rimligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?

Lagen som är tillämplig i detta fallet är lagen om anställningsskydd (LAS). Kollektivavtal kan ha lite varierande bestämmelser, men dessa avviker oftast inte från huvudregeln. Jag rekommenderar att du läser ditt kollektivavtal innan du vidtar någon åtgärd. Eftersom jag inte vet vilket kollektivavtal som gäller i ditt fall så utgår mitt svar från LAS.

Huvudregeln vid anställningsavtal är att de ska gälla tills vidare, det vill säga vara en tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning är en anställning som löper utan en på förhand angiven slutpunkt och för att avsluta denna anställningen krävs det saklig grund (4 § LAS).

En tidsbegränsad anställning är en anställning som löper från datum A till datum B och avslutas oftast utan uppsägning. Att en tidsbegränsad anställning oftast avslutas utan uppsägning beror på att den endast gäller från datum A till datum B.

Av det du skriver framkommer det att du har en tidsbegränsad anställning på ett år hos din arbetsgivare. Det finns flera typer av tidsbegränsade anställningar och dessa är:

- allmän visstidsanställning (kallas ofta för AVA)

- vikariat

- säsongsarbete (5 § LAS)

Jag antar att det i ditt fall handlar om en allmän visstidsanställning på ett år. Denna anställningsform upphör vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört utan uppsägning (4 § andra stycket LAS).

Huvudregeln är att en allmän visstidsanställning inte kan sägas upp i förtid utan löper fram till avtalstidens slut, det vill säga tills det i ditt fall har gått ett år från att du började arbeta hos företaget. Avtalet kan alltså inte sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren. Det finns alltså en början och ett slut på din anställning (4 § andra stycket LAS).

Det finns däremot undantag till denna huvudregeln som gör det möjligt för arbetsgivaren och arbetstagaren att i anställningsavtalet avtala om att den tidsbegränsade anställningen ska kunna avslutas genom uppsägning. Om en sådan överenskommelse inte finns med i anställningsavtalet så får man inte säga upp arbetstagaren innan avtalet löper ut (4 § andra stycket LAS). Jag antar att detta är det som har skett i ditt fall, att du och din arbetsgivare genom anställningsavtalet avtalat om en uppsägningstid på 14 dagar.

Sammanfattning

Det finns inte någonting i lagen som säger vilken uppsägningstid som är skälig vid en tidsbegränsad anställning eller allmän visstidsanställning, utan huvudregeln säger att anställningen löper tills det avtalade slutdatumet. Eftersom det i ditt fall är 14 dagars uppsägningstid som är avtalat så gäller detta om det inte finns en annan uppsägningstid som gäller genom kollektivavtalet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü ÖzdemirRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo