Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?

2021-01-20 i Hyresavtal
FRÅGA
Min man har hyrt ett garage av ägaren till garaget. Initialt hyrde jag det under kort tidsbestämd tid med 3 mån uppsägningstid. När denna tid var över övergick kontraktet till hyra tills vidare med 12 månaders uppsägningstid. Jag var inte observant när jag skrev under kontraktet men undrar nu om det är tillåtet att ha en uppsägningstid på 12 månader. Får alltså betala i 12 månader efter att jag sagt upp hyreskontraktet. 900kr/ månaden!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag tolkar din fråga har du och din man hyrt ett garage. Det var initialt fråga om ett tidsbestämt hyresavtal som sedan blev förlängt på obestämd tid, det blev ett så kallat tillsvidareavtal.

Eftersom ett garage har väggar och tak och utgör en del av en byggnad klassas det som en lokal och omfattas av hyresreglerna i 12 kap. jordabalken (JB).

Uppsägningstiden för ett hyresavtal avseende en lokal som gäller för obestämd tid är 9 månader, om inte längre uppsägningstid har avtalats (12 kap. 4 § 1 st. 2 p.). Om det inte hade stått någon uppsägningstid i ert hyresavtal hade ni alltså haft 9 månaders uppsägningstid. Det är dock bara en minimiregel. Det är tillåtet att avtala om längre tider, vilket har gjorts i ert hyreskontrakt och då är det den uppsägningstiden som ska gälla för både er och hyresvärden.

12 månader kan tyckas vara en lång uppsägningstid, om man exempelvis jämför med uppsägningstiden för en bostadslägenhet. Anledningen till att uppsägningstiden är längre för lokaler än för bostadslägenheter är för att bostadslägenheter hyrs ut till privatpersoner medan lokaler oftare hyres ut till näringsidkare och då har man valt att skydda hyresvärden mer. Lokaler kan dessutom ofta vara svårare att lyckas hyra ut än en bostadslägenhet.

Tyvärr finns det alltså inte något stöd i lagen för att få en kortare uppsägningstid i ert fall. Det ni kan göra är att prata med hyresvärden och se om den kan tänka sig att gå med på en kortare uppsägningstid, eller om det är möjligt att hitta en annan hyresgäst som kan ta över er garageplats. Jag önskar er lycka till!

Vänliga hälsningar,

Frida Fahlgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1558)
2021-05-14 Är det möjligt att betala två hyror på en och samma månad?
2021-05-13 Ostädad lägenhet vid inflyttning
2021-05-11 Får hyresgästen ta in inneboende utan hyresvärdens godkännande?
2021-05-11 Automatisk förlängning på hyresavtal

Alla besvarade frågor (92282)