Användning av framtidsfullmakt

2017-07-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Våran gamla mamma 90 år. Undrar om hon kan skriva dokument ang. försäljning av hennes villa om hon typ skulle få en hjärnblödning eller dylikt och vara oförmögen att själv sköta en försäljning. Hennes önskan är att vi döttrar ska göra det och även då få dela på vinsten även om hon inte är död.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är möjligt för din mamma att skriva vad som kallas för en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt fungerar så att den ger dig eller du och dina systrar rätt att företräda er mor för det fall hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (sälja huset).

Ni kan då göra så som du skriver att det först blir aktuellt med en husförsäljning genom er om hon blir oförmögen att göra den själv.

Det är samma tuffa formkrav på en framtidsfullmakt som det är på testamenten. Det ska vara skriftligt, undertecknad av två vittnen i samtidig närvaro. De bör (inget krav, men är bra ur bevishänseenden) vid sina namn anteckna yrke och hemvist. Vidare måste testamentsvittnet vara över 15 och får inte vara psykiskt sjuk till sådan grad att han eller hon inte förstår innebörden av vad han eller hon skriver på. Vittnet får inte heller vara fullmaktshavaren (dvs. du och/eller dina systrar.)

Av själva fullmakten ska även framgå:

1. att det är fråga om en framtidsfullmakt,
2. vem eller vilka som är fullmaktshavare,
3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och
4. vilka övriga villkor som gäller.

Eftersom en fullmakt är ett så ingripande rättsinstrument och det är så högt ställda krav på framtidsfullmakter rekommenderar jag att ni tar kontakt med en jurist för att få det upprättat korrekt. Vill ni att någon av Lawlines jurister hjälper er kan ni komma i kontakt med dem på www.lawline.se/boka.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1415)
2021-08-01 Kan man bestrida en framtidsfullmat?
2021-07-30 Felaktig SJ-böter
2021-07-29 Vad kan man göra om man inte får svar från ett utländskt företag man köpt en vara ifrån?
2021-07-22 Upprätta framtidsfullmakt till sina barn

Alla besvarade frågor (94627)