Användning av annans väg utan servitut?

2015-02-27 i Servitut
FRÅGA
Jag har en fastighet med en väg som går på min mark. Jag har satt upp en öppningsbar grind för att stoppa obehöriga från att köra på vägen inte bara grannen. Nu klagar grannen som anser sig ha rätt att köra på min väg ( jag är av annan åsikt) han har en utfart åt andra hållet men sparar en km genom att köra genom mitt. Frågan är kan jag sätta upp grinden utan min grannes medgivande. Det finns inget servitut. Med vänlig hälsningKerstin Ljung
SVAR

Hej!

Inledningsvis kan sägas att ett servitut är en rätt för en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet för att tillfredsställa olika nödvändigheter. Detta innebär att om det inte finns något servitut kring att använda vägen som är på din fastighet finns det heller ingen fastställd rättighet för er granne att få använda sig av vägen på din fastighet.


Däremot skulle er granne kunna ansöka hos lantmäteriet om ett officialservitut för att få använda din väg. Utgångspunkten vid officialservitut är dock att servitutet måste vara av väsentlig betydelse för fastigheten. Detta innebär att servitut inte skapas hur som helst och heller inte endast för tillfälliga ändamål eller för fastighetsägarens privata ändamål. Mer om officialservitut finner du främst i 7 kap FBL. Med tanke på att det redan finns en befintlig väg till er grannes fastighet skulle förmodligen deras ansökan inte bifallas. Detta eftersom att de inte är beroende av att köra över er fastighet för att kunna komma fram till deras egna fastighet.

Sammanfattningsvis kan sägas att ni borde kunna sätta upp grinden utan er grannes samtycke.

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll