Användarvillkor på en hemsida, är de verkligen lagliga?

2020-11-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Användarvillkor på en hemsida, är de verkligen lagliga?Om jag går in på en hemsida tex systembolaget.se så kan jag använda sidan utan att behöva godkänna några villkor. Om man väljer att gå in på sidan för villkor så står det "Genom din användning av, eller interagerande med, Webbplatsen accepterar du Användarvillkoren."Är det förenligt med svensk lagstiftning att man passivt accepterar villkor man inte blivit informerad om.Det känns lite som att man genom att gå in i en fysisk butik accepterar villkor som står på en lapp inne på toaletten.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Accepterandet av Systembolagets användarvillkor kan närmast ses som ingående av ett avtal mellan dig och Systembolaget. Generellt ska användarvillkor accepteras innan exempelvis användningen av en tjänst, detta då man ska på förhand godkänna villkoren innan man s.a.s. godkänner tjänsten eller användningen av en viss sida. I detta fall har Systembolaget valt att lägga upp sina användarvillkor på så vis att användaren anses godkänna deras villkor genom nyttjandet av webbplatsen. På så vis blir det just som du säger, att du passivt accepterar villkor du inte blivit informerad om. Närmast till hands måste bli att avtalet ingåtts genom s.k. konkludent handlande, dvs. att genom användningen av webbplatsen anses användaren ha godkänt villkoren. Ingående av avtal genom konkludent handlande är vanligt förekommande och är allmänt accepterat i svensk rätt, jämför exempelvis med att du anses ingå avtal med tågbolaget när du stiger på ett tåg (och blir därmed skyldig att betala för din biljett). Det är just genom det aktiva handlandet som avtalet anses ingånget.

Det finns dock undantag där avtal inte kan ingås genom konkludent handlande, exempelvis gäller detta vid avtal som innefattar särskilt betungande villkor (såsom betalning osv.) Sådana villkor ska tydligt ska framgå och accepteras på förhand. I detta fall avser det passiva godkännandet endast att användaren godkänner Systembolagets användarvillkor. Dessa är av allmän karaktär och innebär exempelvis att Systembolaget inte ansvarar för eventuella skriv- och/eller tryckfel på webbplatsen, inte för eventuella driftstopp för underhåll, samt att användaren själv ansvarar för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av webbplatsen. Villkoren är således att högst generell karaktär och innehåller inga sådana betungande moment som särskilt måste framhållas innan ingåendet av avtalet med Systembolaget.

Sammanfattningsvis måste Systembolagets val av upplägg för godkännande av användarvillkor anses vara okej, och överensstämmer med svensk rätt eftersom villkoren inte innehåller några betungande moment.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1391)
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?
2021-04-09 Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?
2021-04-04 Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar

Alla besvarade frågor (91196)