Använda inspelningar som gjorts olovligen som bevis i rättsprocess

2020-12-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Är det olagligt att olovligen avlyssna andra med elektroniska apparater gömda, om syftet är att få fram bevis om denna för att vinna en rättsprocess man befinner sig i? Oavsett om den övervakade personen är målsägare eller tilltalad i fallet? Ifall metoden är olaglig, kan informationen som spelades in olagligen ändå användas som bevis om den skulle visa sig vara mycket värdefull och därmed kunna påverka processen, eller diskvalificeras det eftersom metoderna inte är lagliga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att avlyssna andra personer kan vara olovlig avlyssning, se 4 kap 9a § brottsbalken, vilket har ett straffvärde på böter eller fängelse upp till två år. Denna bestämmelse ska förstås som att det är brottsligt att spela in ett samtal om man själv inte deltar i det. Att spela in andra personer utan deras vetskap och utan att själv delta i samtalet kan med andra ord vara brottsligt, även om det görs i syfte att få fram bevis till en rättsprocess.

Att avlyssningen är olovlig och straffbar hindrar dock inte att materialet som kommer fram skulle kunna användas som bevis i en rättegång. Detta följer av att vi har fri bevisprövning i Sverige, se 35 kap 1 § rättegångsbalken. Fri bevisprövning innebär att domare ska ta hänsyn till allt som framkommit under rättegången när de avgör ett mål, med andra ord även sådana bevis som kan ha framkommit på ett olagligt sätt. Sådant material kan dock ges ett lägre bevisvärde, vilket innebär att bevis som framkommit på ett olagligt eller annars felaktigt sätt kommer värderas lägre än om det hade framkommit på ett riktigt sätt. Detta innebär att beviset inte kommer "diskvalificeras" utan får användas, men värdet av beviset kan påverkas av hur det anskaffats.

Sammanfattningsvis: om man skulle avlyssna någon i hemlighet kan man bli dömd för brottet olovlig avlyssning. De inspelningar som gjorts kan dock fortfarande användas i en annan rättsprocess som bevis, men med tanke på tillkomstsättet skulle bevisvärdet förmodligen sänkas och beviset inte ses som lika värdefullt.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?