Använda enskild egendom (pengar) till att betala av gemensamt lån

FRÅGA
Gift. Jag har ett äktenskapsförord vari ingår ett banktillgodohavande på 200 000 kr (enskild egendom). Maken och jag äger fastigheten med 1/2 var. Står också för bolånet med 1/2 var.Min fråga: Kan jag ta av mitt banktillgodohavande och låna ut (skriftlig låneförbindelse) till maken och mig. Vi skulle då kunna ta av de pengarna och betala av del av bolånet. Räknas den minskade delen på bolånet som min enskilda egendom, i praktiken att jag äger mer av fastigheten?Med vänlig hälsning
SVAR

Visst är det så att egendom som träder i stället för dina banktillgodohavanden också kommer att utgöra enskild egendom. Köper du t.ex. en bil för dessa 200 000 kr så kommer bilen att utgöra enskild egendom, om inte det motsatta har skrivits in i äktenskapsförordet.

Men. Du och din make äger redan 100 % av fastigheten; man äger inte mer av en fastighet genom att betala av bolånet. Det hade förutsatt att banken ägde fastigheten och att ni gradvis fick äganderätt i fastigheten i takt med era avbetalningar. Så funkar det inte. Det ni gör genom en sådan avbetalning som ni avser göra, är bara att minska era skulder. Det kommer alltså inte att resultera i att någon av er i praktiken äger mer eller mindre av fastigheten.

Det du behöver göra är att ändra ditt äktenskapsförord efter det att ni har betalat av bolånet enligt era planer. Det gör du genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord som registreras hos Skatteverket. I det nya förordet anger du att motsvarande del (200 000 kr förvandlat till andelar) i fastigheten utgör din enskilda egendom (utöver de 50 % du ägde med giftorätt dessförinnan). På papper äger du mer av fastigheten samtidigt som du i praktiken har bidragit med motsvarande låneminskning. Du behöver inte upprätta någon låneförbindelse under dessa förhållanden.

Hör av dig om du önskar vår hjälp att genomföra detta på ett korrekt sätt så kan vi diskutera pris och exakt uppdrag, mail nedan.

Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (906)
2019-04-20 Behöver egendomsförteckning i äktenskapsförord uppdateras?
2019-04-19 När får äktenskapsordet sin betydelse?
2019-04-19 Utgör bilarna enskild egendom eller giftorättsgods?
2019-04-18 Vad kostar det att upprätta eller ändra ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (68021)