Använda enskild egendom för renovering av giftorättsgods

FRÅGA
Jag är gift och vi äger 50/50 av ett hus. Jag har ett gammalt arv som är enskild egendom, vi har äktenskapsförord och testamente att barnen ärver enskilda egendomar. Nu vill vi renovera och jag tänkte vi kan använda detta gamla arvet till att finansiera renoveringen, men jag är inte intresserad av att de går in i bodelningen vid eventuell skilsmässa utan vill då ha tillbaka pengarna med eller utan åldersavdrag.Hur går man tillväga? Ska man skriva avtal eller ska man belåna huset för att sedan betala på lånet med pengarna och skriva papper på det? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då ni är gifta och din fråga berör enskild egendom blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig.

Enskild egendom

När man är gift är grundregeln att all egendom är giftorättsgods vilket följer av 7 kap. 1 § ÄktB, men det kan bli enskild egendom genom arv om det finns ett villkor i arvet om att det ska vara enskild egendom, det här följer av 7 kap. 2 § 3–4 p. ÄktB. I din fråga säger du att det här arvet är enskild egendom och därför gör jag antagandet att villkoret är korrekt utställt i ett testamente.

Förbättra giftorättsgods med enskild egendom

När man använder enskild egendom för att förbättra (i detta fall en renovering) en fastighet som är giftorättsgods leder det till att fastigheten behåller sin karaktär som giftorättsgods och den enskilda egendomen försvinner. Därför hade mitt första tips, om du vill att egendomen behåller sin karaktär som enskild egendom, att inte använda det för renoveringen.

Äktenskapsförord

Regler om äktenskapsförord finns i 7 kap. 3 § ÄktB och säger att makar genom äktenskapsförord kan avtala om att något som tillfaller eller tillhör de ska utgöra enskild egendom. Om du ändå skulle använda din enskilda egendom för att utföra renoveringen, kan det vara rimligt att ändra ert äktenskapsförord genom att skriva ett nytt äktenskapsförord som undertecknas av er båda och sedan registrera det hos skatteverket.

Utifrån vad jag kan hitta finns det inget som talar emot att ni i det nya äktenskapsförordet då kan skriva in att en del av ert giftorättsgods (som motsvarar samma del som den enskilda egendomen du använt för renoveringen) ska utgöra din enskilda egendom.

Sammanfattning

Som jag skrev så är mitt bästa tips att inte använda din enskilda egendom för att förbättra ert giftorättsgods (om det finns möjlighet att använda andra pengar) men annars hade jag modifierat äktenskapsförordet på sådant sätt att en del av ert giftorättsgods ska utgör din enskilda egendom.

Jag vill dock framhålla att det nog inte är helt simpelt att få till en korrekt och hållbar formulering av att göra en del av giftorättsgodset till enskild egendom i det här fallet.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll