Använda av cbd kapslar med 0,2% thc vara skäl för uppsägning?

FRÅGA
Cbd kaplsar, men 0,2% thc.. skäl för uppsägning? Mitt urinprov visade på 19 å gränsvärdet är 10. förhandlingar idag kl 9.. hjälp!!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då jag inte vet all information om händelsen, eller eventuellt kollektivavtal och anställningsavtal så kommer jag att utgå ifrån att alla lagrum är tillämpbara och har inte avtalats bort via kollektivavtal. Jag kommer att avsluta med att gå igenom för just din situation.

Uppsägningar regleras i Lag om anställningsskydd (LAS).

Vad krävs för att säga upp någon?
För att säga upp någon måste man ha ett skäl, den kan antingen vara uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl. I detta fall verkar det eventuellt rör om personliga skäl.

Saklig grund:
För att en uppsägning ska var korrekt krävs det sakliga skäl för att säga upp någon (7 § LAS). Exempel på saklig grund kan vara samarbetssvårigheter, misskötsel eller dålig arbetsprestation. Fler exempel på saklig grund hittar du här.

Omplaceringsskyldighet
Innan en arbetsgivarare säger upp någon på grund av personliga skäl måste arbetsgivaren först undersöka om hen kan omplacera i stället för att säga upp personen (7 § st 2 LAS). Om arbetsgivaren inte uppfyller sin omplaceringsskyldighet kan uppsägningen vara ogiltigt och det kan eventuellt leda till skadestånd.

Varning från arbetsgivare
Innan en uppsägning sker måste arbetsgivaren ha gett personen en skriftlig varning om problemet för det får inte komma som en överraskning för arbetstagaren att denne blir uppsagd (30 § LAS).

Tvåmånadersregeln
Den regeln fungerar så att arbetsgivaren får inte grunda uppsägningen enbart på händelser som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader (18 § st 2 LAS).

Varning till arbetstagare och kontakta fackförbundet
Innan en arbetsgivare får säga upp någon på grund av personliga skäl så måste hen informera arbetstagaren minst två veckor innan uppsägning. Arbetsgivaren måste informera arbetstagarens fackförening (om det finns en sådan, och arbetsplatsen är fackligt anslutet) med samma information.

Skriftligt
En uppsägning ska vara skriftlig (8 § LAS)

Avsked
Om arbetstagaren blir avskedad så skiljer det sig från att bli uppsagd. Avsked är en mer ingripande om omedelbar åtgärd som bara får göras när det rör sig om att arbetsgivaren har grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren via anställningsavtalet (18 § LAS). Exempel på skäl som kan tala för avsked är att man har stulit något från arbetsplatsen. Arbetstagaren måste ha varnat arbetsgivaren och får inte enbart grunda sig på händelser arbetsgivaren har känt till i mer än två månader (18 § st 2 LAS).

Vid ett avsked gäller ingen uppsägningstid.

I ditt fall:
Utifrån den informationen som du har gett mig verkar det som att du har blivit avskedad eventuellt uppsagd på grund av användande av narkotikaklassat preparat. Då som du skriver så har du tagit Cbd-kapslar med 0,2% thc och det anses vara narkotika och är olagligt att använda i Sverige (1 § 1 st. 6 p. och 2 §narkotikastrafflagen (1968:64). Detta betyder att du begår en brottslig handling under arbetstid om du tar kapslarna. Då när det kommer till skäl för avsked är en av dem brottslighet på arbetsplats och den passar tyvärr in på din situation. Så att utgå ifrån den informationen så kan narkotikaanvändande på arbetsplats vara ett giltigt skäl för uppsägning eller avsked.

Mitt förslag
Mitt förslag är att du undersöker om det var en uppsägning eller avsked då arbetsgivarens ansvar kan variera (exempelvis finns det ett ansvar för arbetsgivare att hjälpa sina arbetstagare med exempelvis missbruk). Sedan tycker jag du kontaktar din fackförening för hjälp och undersöka om allt har skett till på ett lagligt sätt och hur det eventuella kollektivavtalet är utformat. Finns det inget kollektivavtal eller fackförening kan ni vända er till oss för att undersöka hur allt ligger till, här.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?