FrågaKOMMERSIELL RÄTTReklam och marknadsföring31/05/2022

Använda annans namn i marknadsföring

Jag jobbar som redovisningskonsult och har haft en tidigare klient där all kontakt är bruten. men klienten, trots tillsägelse att plocka bort mitt namn och telefon nr från sin hemsida, publicerar fortfarande denna information och att jag är ekonomi & admin. Bolaget har i dagens läget en ny redovisningsfirma. Är detta något som är olagligt och jag kan polisanmäla ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du undrar alltså om det är olagligt att en tidigare klient använder ditt namn och telefonnummer på sin hemsida samt om detta kan polisanmälas. 

Lagen om namn och bild i reklam 

Eftersom ditt namn och dina kontaktuppgifter finns publicerade på klientens hemsida anser jag att det finns skäl att betrakta användandet som en del i klientens marknadsföring. 

Enligt 1 § lagen om namn och bild i reklam får näringsidkare vid marknadsföring inte använda annans namn eller bild utan dennes samtycke. Enligt 2 § kan den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 1 § dömas till böter. Enligt 4 § kan rätten förordna att framställningen ska ändras - det vill säga att den olovliga användningen av namn eller bild ska upphöra. 

Enligt 5 § får brott som avses i lagen åtalas av åklagare om målsägande angiver brottet till åtal. Detta innebär att du ska göra en polisanmälan för att få din sak prövad i domstol. 

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! 

Vänligen, 

Viktoria Silfverplatz Rådgivare