Antalet anställningsdagar, princip inom arbetsrätten att varje månad är 30 dagar

2018-09-17 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga ang. beräkningen av LAS-dagar för en tillsvidareanställd.Som jag förstår det räknas alla dagar där det finns ett anställningsförhållande mellan medarbetaren ifråga och företaget. Således borde det betyda att ett års anställning genererar 365 LAS-dagar.Här har jag och en kollega dock hamnat i en intressant diskussion. Är det så att det finns en generalisering inom arbetsrättliga förfaranden där man räknar varje månad som 30 LAS-dagar? Vilket då betyder att ett "LAS-år" är 360 dagar?Summering av frågan kan lätt göras som: Är ett års anställning 365 eller 360 LAS-dagar?Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du säger så räknas samtliga dagar som avtalats mellan arbetstagaren och arbetsgivaren eftersom det reglerar vardera parts grundläggande rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats. Detta blir särskilt tydligt gentemot bestämmelsen i 5 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) gällande tidsbegränsade anställningar samt 6 § LAS om provanställning.

Däremot förekommer en princip inom arbetsrätten att alla månader består av 30 dagar (SOU 1973:7 trygghet i anställningen s. 186-187). Utredningen (under punkten 7.5 uppsägningstid 15 §) understryker att "något krav på kalendermånader etc. uppställs inte, lika litet som att uppsägning behöver ske till ett månadsskifte eller till en arbetad dag etc. Det kan inte utan detaljerade föreskrifter undvikas, att uttrycket månad hänför sig till kalendermånad när det gäller uppsägningstidens längd, medan det vid bedömningen av anställningstidens längd inte krävs att tolv månader skall vara lika med ett kalenderår."

Mot bakgrund av tillkomsten av LAS, som ju är till för att skydda arbetstagare på arbetsmarknaden, så är systemet till gagn för arbetstagaren. Har man ett anställningsbevis som genererar ett års anställning ska det inte få betydelse vilka månader man varit anställd (dvs om de innehållit 28, 30 eller 31 dagar). Detta är ju okomplicerat om man är tillsvidareanställd eftersom anställningsavtalet löper på år ut och år in. Däremot får det stor betydelse för tidsbegränsade anställningar (se 5 § LAS samt ovan). Jobbar man t.ex. februari-april så genererar det ju 89 kalenderdagar, men räknas som 90 anställningsdagar.

Oftast är det ju inte i den situation som du nämnt där det är som mest kritiskt att avgöra detta, utan snarare i situationer som när flera tidsbegränsade anställningskontrakt kan leda till ett tillsvidareanställning samt rätten till återanställning.

Kort svar på din fråga: Ett "LAS-år" är 360 dagar.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll