Ansvarsutkrävande för skadad lack på bilparkering

FRÅGA
Hyr en parkeringsplats på en större parkering. Parkeringsplatserna är ganska trånga och bilen brevid har vid flertal tillfällen slängt upp bildörren på min bil så att lacken skadats på ett flertal ställen. Men då denna inte ger sig tillkänna åker jag själv på kostnaderna för självrisken. Har fått tid för lagning men risken att nya skador uppkommer är ju extremt stor. Finns det något jag kan göra? Kan man ställa krav till uthyraren om bredare platser? Kan jag på något sätt påvisa att det faktiskt är personen brevid som är ansvarig och ställa den till rätta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Du ställer tre frågor som jag kommer besvara från tre håll 1. Vad är det för typ av fel din parkeringsgranne gjort sig skyldig till. 2. Hur kan du göra för att veta vem du ska ställa till svars. 3. Hur kan du utkräva ansvar.


1. Vad är det för typ av fel din parkeringsgranne gjort sig skyldig till?

Av situationen du beskriver får jag intrycket att din parkeringsgranne gör sig skyldig till två överträdelser som kan ligga till grund för straffansvar. För det första att ett fordons dörrar inte får öppnas på sådant sätt att onödig olägenhet uppstår (3 kap. 50 § trafikförordningen) och för det andra upplysningsplikten för den som haft del i en trafikolycka (5 § lag om straff för vissa trafikbrott), dvs. det som brukar kallas för smitning när någon efter att en skada skett i trafiken inte ger sig till känna eller stannar och tar kontakt med den skadelidande. Den förstnämnda kan leda till böter och den senare nämnda kan även leda till indraget körkort. Det är alltså fråga om ett agerande som kan leda till mycket kännbara straff.

2. Hur kan du göra för att veta vem du ska ställa till svars?
För att veta vem du ska ställa till svars bedömer jag att det är två saker du behöver göra. För det första bör du ta kontakt med uthyraren av parkeringsplatsen för att dels få veta om de har några föreskrifter eller regler kring ansvaret för skador på parkeringsplatsen, och dels för att höra om de kan ge hjälpa dig att kontakta din parkeringsgranne för att utkräva ansvar av denne. Det andra kan du själv med hjälp av bilregistret (t.ex transportstyrelsen eller biluppgifter.se) försöka ta reda på vem som äger den andra bilen.

3. Hur kan du utkräva ansvar?
Det första du bör göra när du väl fått reda på vem som orsakar skadorna, är att kontakta denne och berätta att du vill att personen tar ansvar för de skador den orsakat. För att sätta press här får du nog helt enkelt påtala hur säker du är på att det är denne som ansvarig och du kan nämna att du talat med parkeringsuthyraren. I andra hand kanske uthyraren har någon form av regler som gör att du kan ställa krav på din parkeringsgranne. I sista hand får du helt enkelt försöka skaffa dig någon form av bevisning och stämma din granne i tingsrätten. Har du möjlighet att skaffa bevisning kommer det så klart göra det lättare att utkräva ansvar även i tidigare led.

Hoppas det var svar på din fråga.

med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (173)
2020-11-05 Skadestånd i trafik och åtal för flera brott
2020-10-28 Kan man få ersättning för trafikskada efter 10 år?
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?
2020-09-27 Skadestånd på grund av olycka med läkemedel i kroppen

Alla besvarade frågor (86825)