Ansvarsfrihet vid slagsmål

FRÅGA
Hej! Jag försöker hjälpa en bekant till mig. En bekant till mig och hans vän ingick ett affärsavtal för ett tag sedan, det har dock blivit en tvist nu och rättsväsendet är inblandat och det har nu gått till domstol där det utmynnade i en tredskodom till min bekantas fördel. Min bekantas vän blev väldigt arg och sökte då upp min bekanta och de hamnade i slagsmål där min bekanta gick vinnande ur då han är väldigt stor och tränar mycket. Min bekantas vän anmälde detta som misshandel och min bekanta hamnade i häkte i fyra månader. Efter det blev han dömd för misshandel i tingsrätten. Vad har min bekanta nu för alternativ juridiskt?? Spelar det någon roll om båda ingick slagsmålet och började slåss frivilligt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att underlätta kommer jag hädanefter omnämna din bekanta som A och din bekantas vän B.

Det finns en möjlighet att gå fri från ansvar trots att man brukat våld. Enligt 24 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) stadgas det att en gärning som begås i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Det innebär att A har rätt att försvara sig mot ett påbörjat eller överhängande angrepp. Huvudregeln vid nödvärnsrätt är att våld kan bemötas med lika våld. När angreppet är avvärjt får man inte längre bruka våld mot personen. Utifrån dina uppgifter om att B sökte upp A och var väldigt arg kan absolut ses som att A utsattes för ett överhängande angrepp. Skulle B vara den som utdelade det första slaget och alltså påbörjat ett angrepp skulle A även då ha rätt till nödvärn.

Som nämnts ovan innebär dock nödvärnsrätten att man bara får bruka det våld som situationen kräver. Att du skriver att A ”gick vinnande ur” tyder på att A har brukat mer våld än vad han borde. Det innebär att slagsmålet kommer att ses som misshandel precis som Tingsrätten redan konstaterat. Du undrar även vad A kan göra rent juridiskt. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad A kan göra mot den, i ditt tycke, felaktiga domen. A kan överklaga domen till hovrätten inom 3 veckor från den dag domen meddelades.

Du undrar även om utfallet skulle bli annorlunda om både A och B ingått slagsmålet frivilligt. Enligt 24 kap 7 § Brottsbalken utgör en gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter är oförsvarlig. Svaret på din fråga är alltså att det beror på hur slagsmålet artar sig. Ringa misshandel där samtycke finns är inte en kriminaliserad handling. Motsatsvis är grov- och synnerligen grov misshandel, oavsett samtycke, en kriminaliserad och straffbar handling. Det innebär att gränsen för vad som är tillåtet finns någonstans mellan ringa misshandel och grov misshandel och en bedömning måste göras från fall till fall.

Jenny Ångström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (162)
2020-10-14 När föreligger rätt till nödvärn
2020-10-14 Laga befogenhet att använda våld
2020-10-01 ​Får man använda våld i självförsvar om man blir utsatt för ett rån?
2020-09-13 Det går aldrig att samtycka till grov misshandel

Alla besvarade frågor (85477)