Ansvarsfrihet måste gälla även för konsekvenser av ageranden i nödvärn

Hej, jag undrar vad man döms till om man motar en person ut ur sin lägenhet med en kniv för att personen vägrar lämna lägenheten och om den personen som man motar då snubblar till och ramlar rakt mot knivens vassa egg och avlider direkt.

Vad är det man döms till då?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad personen i frågan döms för beror helt och hållet på vad en åklagare lyckas bevisa i domstolen. Ansvaret att få en person dömd ligger på åklagaren. Om vi inte fokuserar på åklagarens roll utan helt och hållet på hur du beskriver scenariot kan det bedömas på följande sätt.

Ägaren av en bostad har rätt att bestämma vilka personer som får befinna sig i bostaden. Ägaren av bostaden har dock inte alltid en rätt att ta till vilka medel som helst för att få ut personen ur bostaden. Att ta till en kniv och hota den ovälkomna personen är ett exempel på vad som kan bedömas vara icke tillåtet, möjligtvis kan det även ses som olaga hot att rikta en kniv mot personen.

Man kan dock se användandet av kniv som ett agerande i nödvärn. Ifall en person vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse har ägaren av bostaden rätt till nödvärn för att få ut personen. Rätten till nödvärn innebär att handlingar som begås av personen inte utgör brott ifall de inte är "uppenbart oförsvarliga". Ett exempel på vad som kan vara uppenbart oförsvarligt är ifall en person slår sönder en möbel hemma hos dig och du som svar skjuter personen till döds, det agerandet kommer inte att bedömas vara i nödvärn. I det scenariot du beskriver får bedömningen göras bland annat utifrån vad ägaren av bostaden har gjort för att få ut personen ur bostaden innan kniven tas till. Det kan finnas mindre ingripande åtgärder än att ta till en kniv för att lyckas få ut personen ur bostaden. Ifall vi kommer fram till att agerandet med kniven har skett i nödvärn (alltså att tilltagandet av kniven är en behövlig åtgärd som därmed inte är uppenbart oförsvarlig) kommer det inte kunna bedömas som ett brottsligt agerande. Det kan då inte ses som exempelvis olaga hot.

Då ägaren inte haft för avsikt att döda personen kommer den inte dömas för varken mord eller dråp. Det finns dock en möjlighet att personen kommer att dömas för vållande till annans död. Frågan är hur nödvärnshandlingen med kniven hänger ihop med personens död. Om vi antar att tilltagande av kniven är tillåtet under nödvärn bör även de konsekvenser som följer med tilltagandet vara fritt från straff. Vi får alltså se det hela som en händelse och inte dela upp det i tillåtet nödvärn (ta till kniv) men otillåten följd av nödvärn (död). Det är inte heller självklart att personen som motar med kniven har varit oaktsam på ett sådant sätt att den har vållat den andra personens död.

Förutsatt att användandet av kniven kan anses ha skett i nödvärn, vilket beror bland annat på vad personen har gjort för försök att få ut personen innan kniven tas till för att få ut personen, kommer ägaren av bostaden gå fri från ansvar. Den andra personens död kan då inte läggas den första personen till skuld och inte heller kan användandet av kniven bedömas vara olaga hot.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo