Ansvarsfrihet från våld

FRÅGA
Hej! Har man någonsin rätten att ge den första smällen i en street fight?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att det aldrig är okej att använda sig utav våld (se misshandel, 3 kap 5 § Brottsbalken). Det finns dock vissa situationer som kräver att man försvarar sig, exempelvis om man blir attackerad. I dessa situationer kan ansvarsfrihet aktualiseras, vilket regleras i 24 kapitlet Brottsbalken. Det som gör att en påföljd inte längre kan vara aktuell, är att man agerar i nöd eller nödvärn (24 kap 1 § Brottsbalken). Nöd agerar man i om man räddar någon annan från en kristik situation. Nödvärn blir aktuellt när man försvarar sig själv i en kritisk situation, vilket verkar vara aktuellt i detta fall.

För att se om nödvärnet är ursäktande, måste man göra en försvarlighetsbedömning. Detta innebär att man undersöker om agerandet som är gjort i nödvärn är i proportion med det som man kan bli utsatt för om man inte försvarar dig. Det är viktigt att notera att man aldrig har en nödvärnsrätt mot någon som i sin tur agerar i nödvärn, utan det är den som först har nödvärnsrätt som står sig.

Om den som agerar i nödvärn inte agerar proportionerligt (försvarligt) så övergår agerande från nödvärn till misshandel och då kan man döms för det.

Lagen tar upp fyra omständigheter då rätt att bruka nödvärn föreligger:
1. Mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.
2. Mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.
3. Mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.
4. Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Gränsen är således väldigt hårfin för när våldet övergår från nödvärn till misshandel. Den slutliga bedömningen ligger hos domstolen, som avgör frågan utifrån varje enskilt fall.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Mvh,

Cornelia Najafi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98633)