Ansvarig för övertid och kompensation

FRÅGA
Ett företag utför ett uppdrag och arbetar Lör 8h, Sön 8h och debiterar 100% övertid.Vem tar kostnaden för utebliven helgvila för arbetaren som måste vara ledig Måndag, Kunden eller Företagaren?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagares arbetstidsförläggning regleras i arbetstidslagen (ATL) (1982:673) se här.

Arbetsgivaren är skyldig att tillgodose arbetstagaren de rättigheter som framkommer av arbetstidslagen. I avtal med en central arbetstagarorganisation kan reglerna till viss del åsidosättas enligt 3 § ATL. Arbetsgivaren är den som är ansvarig för att arbetstagaren får den 36 timmars veckovila som denne är berättigad till enligt 14 § första stycket ATL. Det kan emellertid göras tillfälliga avvikelser från första stycket om det föranleds av någon särskild situation som inte kan förutses av arbetsgivaren. I det fall ska arbetstagaren enligt 14 § tredje stycket ATL ha rätt till kompensationsledighet. Kunden har inga allmänna skyldigheter gentemot företagets anställda till skillnad från arbetsgivarens långtgående skyldigheter enligt lag, kollektivavtal och sedvänja. Arbetstagaren har således rätt till kompensationsledighet från arbetsgivaren. Eventuella kostnader som följer av arbetstidens förläggning, i det fall företagaren inte vill betala från egen ficka, får täckas genom prissättningen för arbetet som föranleder avvikelsen eller liknande beräkning men det är enbart arbetsgivarens angelägenhet.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?