FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/08/2018

Ansvarfriskrivning och beskattning vid försäljning av hus på ofri grund

Jag har ärvt en stuga på ofri grund, byggd av min morfar 1929 då skogen var i privat ägo. Sedan slutet 80-tal arrende genom kommunen som nu vill köpa stugan. K:n har värderat och besiktigat stugan så hur skrivs avtal där jag friskrivs från ev okända kostnader? K:n har ett utkast på en standardmall som inte är tillämpar t ex för att handlingar saknas på stugan. Hur skall inkomst av försäljning beskattas?


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Stugor på ofri grund anses vara lös egendom och således finns inte det t.ex. inte formkrav för köpeavtal som för försäljningen av fastigheter. Köpet regleras av köplagen (1990:932). Dock finns det i 1 § köplagen hänvisningar till jordabalken (1970:994) där det framgår att reglerna om t.ex. dolda fel även gäller för försäljningen av hus på ofri grund. De vill säga att du som säljare ska informera köparen om kända fel. Likaså har du som säljare enligt 4 kap. 19 § jordabalken ett ansvar för dolda fel i tio år. Du kan i köpeavtalet i egenskap av säljare välja att införa en friskrivningsklausul där du anger att du inte ska ha ansvaret för eventuella dolda fel, detta förutsätter dock för att undgå ansvar att du som säljare inte känner till det dolda felet du friskriver dig från. Skattemässigt gäller det att beskattningen av försäljning av hus på ofri grund görs sker på samma sätt som beskattningen av försäljning av vanlig fastighet (2 kap. 6 § Inkomstskattelagen (1999:1229)).

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”