Ansvaret för underhåll av servitut

2017-12-01 i Servitut
FRÅGA
Vem ansvarar för att laga en förstörd grusväg som omfattas av ett officialservitut ? Jag äger en fastighet (tjänande fastigheten) där två grannfastigheter (A) och (B) (härskande fastigheterna ) har ett officialservitut att använda en grusväg på ca 50 meter lång och ca 6 meter bred in till sina fastigheter genom min tomt/väg. På förrättningskartan står det bara inskrivet : Rätt att använda ett sex meter brett område för utfart till enskild allmänt befaren väg. Den har under flera års tid blivit sämre så nu är det flera stora djupa potthål i vägen. Men nu är det så att på dom senaste 4 - 5 åren så har den ena grannfamiljen ( A ) nyttjat vägen avsevärt mycket mer än jag och den andra grannfamiljen (B). Min familj nyttjar en kortare del , ca 20 meter av vägen ca 2 till 4 ggr dygnet. En del dagar inget alls. Den ena grannfamiljen (B) nyttjar hela sträckan på ca 50 meter ca 6 till 8 ggr dygnet. Den andra grannfamiljen ( A ) nyttjar hela sträckan på ca 50 meter mellan 10 - 20 ggr dygnet. Det är ju bara att räkna hur många ggr/dygn Grannen ( A ) med familj betungar denna grusväg så förstår man att vägen blir totalt sönderkörd. (A) parkerar också bilar på servitutet. FRÅGA 1: Vem av oss är skyldig att åtgärda grusvägen till ett bättre och farbart skick ? FRÅGA 2: Får han parkera bilar på detta servitut
SVAR

Hej och tack för din fråga Klargörande premisser ;Officialservitut råder vid upprättandet under fastighetsbildningslagen (1970:988) men härleds även ur jordabalk (1970:944) kompletterande regler. Vid servitut används begreppen härskande och tjänande fastighet. Den härskande fastigheten är den som använder vägen och den tjänande fastigheten den som har vägen på sin tomt.;Som huvudregel för officialservitut gäller att ägaren till den tjänande fastigheten inte får beläggas med skyldigheter att stå underhåll om det inte överenskommits vid lantmäteriförrättningen och står inskrivet i registret. Detta följer av 7 kap. 1 § 2 st. fastighetsbildninglag (1970:988) samt av 14 kap. 1 § 2 st. jordabalk (1970:994). Överenskommelsen kan lika gärna säga att det är den tjänande som den härskande fastigheten som är skyldig att svara för underhållet. ;Har ingen överenskommelse om underhåll av servitutet slutits, gäller som huvudregel att det är den härskande fastigheten som nyttjar vägen somansvarar för dess underhåll Detta följer av de kompletterande reglerna i 14 kap. 6 § jordabalk (1970:988) Ansvar för underhåll´;Eftersom det inte har avtalats om något annat och det inte är inskrivet särskilt om ansvaret så är det alltså dina två grannfastigheter som är skyldiga att laga den förstörda grusvägen, enligt 14 kap. 6 § 2 st. jordabalk (1970:994).

;Detta gäller även enligt Lantmäteriets generella rekommendationer. Parkering av bilar på servitut Eftersom servitutet som det är förrättat hos lantmäteriet inte talar om någon parkeringsrätt existerar inte någon sådan. Det är alltså otillåtet för den härskande fastigheten att ställa upp fordon på vägen. ;För eventuella följdfrågor går det bra att kontakta mig på jesper.lublin@lawline.se

Med vänlig hälsning,Jesper Lublin

Jesper Lublin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (310)
2021-12-03 Vad bör stå med i ett servitut?
2021-11-25 Servitut - flytt av stolpe?
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?

Alla besvarade frågor (97662)