Ansvarar nattklubb för bortslarvad jacka?

2017-07-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! För några veckor sedan så var jag på nattklubb och lämnade där in min jacka i garderoben. Jag fick en lapp som kvitto på att de tagit emot min jacka. I all hast så glömde jag hämta ut denna när jag gick. Jag hörde då av mig till klubben och de sa att jag kunde komma dit med min lapp och hämta ut jackan. Den skulle finnas kvar. Jag gick då dit, men när jag kom dit fanns inte jackan kvar. De tittade på min lapp och menade att datumet var utsuddat. Det blev en diskussion på plats om vad som nu skulle göras när jackan inte fanns kvar. Antagligen skulle det bli någon typ av kompensation. De tog mina uppgifter och skulle höra av sig. Jag fick sedan maila dem för att få info och svaret jag fick var att lappen inte var giltig som kvitto när datumet var utsuddat. Efter detta har jag inte fått någon som helst vidare kontakt. Vad är egentligen rätt att göra i detta fall? Jag tycker att detta låter väldigt märkligt och min jacka var värd 3500kr så det är ingenting jag bara vill släppa.Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att du antingen betalat garderobsavgift eller entréavgift anses du och nattklubben ha avtalat om förvaring av lös sak (1 § tredje punkten konsumenttjänstlagen (KtjL)). Då du inte har återfått din jacka svarar garderobsinnehavaren för den skada som drabbat dig, något som nattklubben inte kan avtala bort (32 § KtjL). Det är dock vedertaget att garderober inte ansvarar för värdesaker som har lämnats i jackans fickor, om det inte särskilt avtalats om detta.

Mig veterligen har det inte prövats huruvida ett kvitto/nummerlapp där ex. datum nötts bort skulle innebära att garderobsinnehavaren inte är ersättningsskyldig, varför jag inte kan ett definitivt svar. Jag ställer mig dock tveksam till varför datum krävs, kvittot (om det i övrigt är intakt) bevisar ju att du lämnat in din jacka och det faktum att du har kvar det att du inte hämtat ut den. Exakt vilket datum det rör sig om är enligt min mening inte särskilt viktigt. Många nummerlappar eller andra lappar/kvitton som används som bevis i dessa fall saknar ju helt datummärkning, vilket inte befriar garderobsinnehavaren från ansvar.

Vad gäller ersättningens storlek är det fördelaktigt om du kan visa upp kvitto som bevis på vad du köpt jackan för. Sedan bör vissa avdrag göras från inköpspriset som motsvarar ålder och bruk. Du kan alltid välja att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för vidare hjälp om du vill ta detta vidare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?