Ansvarar jag för min makes skulder?

Vi är sambo och kommer att gifta oss. Jag har studieskulder som jag får betala av själv och min fråga är om jag på något sätt p.g.a. giftermålet blir tvungen att betala av på hans skulder som är rätt stora p.g.a. spelberoende och som ligger hos kronofogden.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregel

Huvudregeln är att vardera make ansvarar för sina skulder och råder över sin egendom i ett äktenskap, se äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 § här. Du och din man bär således era egna skulder även efter giftermålet, men ansvarar inte för den andres.

Vid en eventuell utmätning

Det sagda innebär att den ena makens egendom inte får utmätas för den andre makens skulder. Dock är det vid utmätningar ofta svårt att avgöra vem som är ägare till föremålen i hemmet. I utsökningsbalken 4 kap. 19 § (se här) finns därför en presumtion om att gäldenären är ägare till lös egendom som finns i det gemensamma hemmet. Utgångspunkten bryts, om det görs sannolikt att egendomen samägs av makarna eller tillhör den andra maken. Det räcker inte med ett påstående om samägande för att utgångspunkten ska brytas, utan det kräver någon ytterligare omständighet som talar för det, till exempel en faktura eller ett kontoutdrag som motsvarar föremålets värde.

Hoppas du med detta fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning