Ansvarar jag för ett fel på båten vid försäljning som jag inte visste fanns?

2020-07-14 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag sålde min båt för två dagar sedan! Nu har köparen ringt tillbaka till mig och säger att det är ett hål i skrovet och båten tar in vatten. Vid köp provkördes aldrig båten för den stog på land. Det är en gammal båt, över 30 år och den såldes för 42000 kr. Jag informerade köparen om alla brister jag visste om på båten men att det va ett hål i skrovet hade jag ingen aning om. Han undersökte aldrig skrovet varken invändigt eller utvändigt vid köp eller leverans. Båten kördes ca. 20 mil till köparens bostad på en oregistrerad 30-kärra utan fjädring. Jag vet inte hur han har behandlat båten efter att han hämtat båten. Har jag några skyldigheter att ersätta honom för reparation av skrovet eller kan säljaren till o med häva köpet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Köplagen
Din fråga besvaras av Köplagen (KöpL). Lite beroende på om ni har ett skriftligt avtal eller muntligt, vilka avtalsvillkor som finns eller inte gör att situationen kan tolkas olika. Lagen är dispositiv och om annat avtalats mellan er gäller den inte (3 § KöpL). Jag kommer därför gå igenom vad som generellt sett gäller.

Båtens skick
Båten ska stämma överens med vad som följer av avtalet, men om inget specifikt angetts ska båten vara ägnad för det ändamål köparen har (17 § KöpL). Avviker båten på något sätt från vad köparen borde kunna förutsätta är båten att anse som felaktig (17 § KöpL). Även om du lämnat information om båten som den avviker ifrån kan båten anses felaktig (18 § KöpL). Det innebär att felet behöver avhjälpas av dig som säljare, antingen genom att du betalar för reparationen, ger prisreduktion eller att köpet går åter (30 § KöpL). Detta gäller dock endast om felet inte beror på något som köparen har gjort.

Befintligt skick
Vanligt när något säljs begagnat är att man avtalar om att varan säljs i befintligt skick. Det gör däremot inte att man helt saknar ansvar. Är båten exempelvis i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig med hänsyn till pris och övriga omständigheter anses båten ändå felaktig (19 § KöpL). Du som säljare blir på så vis ansvarig för felet.

Köparens undersökningsplikt
Du nämner att köparen aldrig undersökte skrovet. En köpare har däremot en undersökningsplikt (20 § KöpL). Borde köparen ha upptäckt hålet i skrovet vid undersökningen kan köparen inte åberopa det som fel. Undersökningen som krävs är vanligtvis vad en normal person kan tänkas se vid undersökning och ett dolt fel kan därför göras gällande. Alltså, hade köparen kunnat se felet om han genomfört en normal undersökning ansvarar du som säljare inte för felet. Däremot är det viktigt du som säljare inte på något sätt påverkat köparens möjlighet eller inställning till att undersöka båten (20 § KöpL). Har du gjort det kan du ändå behöva ansvara för felet.

Riskövergång
Om hålet däremot är sådant att det borde ha upptäckts av köparen eller att det på annat sätt inte kan ligga dig som säljare till last har du inget ansvar. Har hålet uppkommit efter att köparen hämtat båten har risken för båten övergått till köparen (13 § KöpL). Då är köparen skyldig att betala för båten (12 § KöpL).

Sammanfattning
Köplagen är dispositiv men gäller i din situation förutsatt att inga avtalsvillkor skiljer sig från lagen. Det innebär att du som säljare är skyldig att avhjälpa, ge prisavdrag eller häva köp om båten är felaktig. Båten anses felaktig om hålet i skrovet inte kunnat upptäckas vid normal undersökning samt utgör sådant fel som köparen inte hade kunnat räkna med. Borde däremot felet ha upptäckts vid normal undersökning eller troligtvis har uppkommit under transporten ansvarar du inte för felet.

Om du behöver hjälp med ärendet är du varm välkommen att boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1314)
2021-03-02 När är en vara avlämnad till en köpare?
2021-03-01 När är en vara ansedd som avlämnad?
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?

Alla besvarade frågor (89851)