Ansvarar den ena maken för den andra makens skulder?

Hej,

Är det möjligt för gifta par, att den ena parten tar ett banklån och den andra stå utan ansvar?


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna som besvarar din fråga återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB), men jag kommer även redogöra kort för regler för Utsökningsbalken (UB). Nedan har jag delat upp din fråga i tre olika rubriker för att tydligt försöka besvara hur en makes lån kan påverka dig.

Kan du tvingas betala din makes skulder?

Varje make svarar för sin egna skuld (1 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att du inte har någon skyldighet att stå för din makes lån eller skulder, och kommer aldrig tvingas betala.

Hur påverkar makens lån en eventuell bodelning?

Det som kan påverka dig som make är vid en eventuellt bodelning. Vid en bodelning ska giftorättsgods fördelas mellan makarna. En makes skulder ska som huvudregel täckas av det egna giftorättsgodset innan fördelning (11 kap. 2 § ÄktB). Efter att vardera makes skulder har täckning, läggs makarna giftorättsgods samman och delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Ovanstående innebär att ju större skulder en make har, desto mindre bidrar denna till fördelningen. Om makes skulder överstiger dennes giftorättsgods, blir summan dock 0 kronor - maken kan inte tillskjuta negativt värde eftersom du inte ska stå för din makes skulder. Makar kan till exempel välja att skriva ett äktenskapsförord för att undanta egendom från bodelning och på så sätt skapa en mer "rättvis" fördelning.

Vad händer om din make råkar ut för en utmätning?

Om din make skulle få problem med att betala sitt lån och sina skulder, kan din make drabbas av utmätning. En utmätning innebär kortfattat att Kronofogden har beslutat ta del av den skuldsattes egendom, som sedan ska användas för att få in pengar som skulden kan betalas med. Lös egendom får lov att utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären (den skuldsatta) (4 kap. 17 § UB). Om ett gift par bor tillsammans kan det vara svårt att avgöra vem av makarna som äger vilken egendom. Det finns därför en presumtionsregel som anger att om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make, anses gäldenären vara ägare till egendomen om det inte görs sannolikt att egendomen ägs av båda eller styrks att den ägs av andra maken (4 kap. 19 § UB). Det innebär att Kronofogden kan utmäta det ni har i hemmet, om du som make inte kan göra sannolikt att ni äger det tillsammans eller om du inte kan styrka att det är din egendom. Det kan därför vara bra att spara kvitton och liknande för att underlätta bevisningen.

Sammanfattningsvis

Som gift kan du inte bli ansvarig för att betala din makes skulder. Om din make har skulder kan det däremot påverka eventuell bodelning, och om din make inte kan betala sina skulder kan er egendom riskeras att utmätas för att lösa skulderna.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Varmt välkommen att återkomma vid eventuella funderingar!

Hälsningar,

Felicia FredinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning