Ansvar vid kollision med en fotgängare

FRÅGA
vem är skyldig om du kör på en fotgängare med bil på motorvägen?
SVAR

Hej!

Frågan rör fall där personskada uppstått i trafiken, vilket aktualiserar Trafikskadelagen (TSL). Enligt 11 § TSL är föraren av ett fordon strikt ansvarig vid personskador, dvs att föraren av fordonet ska ersätta skadorna som uppstått full ut.
Enligt 12 § TSL kan dock ersättningen jämkas, beroende på om gångtrafikanten (i detta fall fotgängaren) själv orsakat sin skada genom uppsåt eller grov vårdslöshet. Frågan är alltså om fotgängaren skall anses som vårdslös eller haft uppsåt till skadan då denne gått på en motorväg.
Detta är en svår fråga att besvara, då det i förarbetena till TSL (proposion. 2000/01:68) står att jämkningsförutsättningarna får avgöras från fall till fall.

Enligt min bedömning skulle nog fotgängaren i detta fall anses som vårdslös eller uppsåtlig, då det i 9:e kapitlet 1 § i Trafikförordningen står att gångtrafik på motorväg är förbjuden.

Sammanfattningsvis blir alltså bilföraren ersättningsskyldig till fotgängaren för de skador som uppstått, ersättningen kan dock jämkas p.g.a vårdslöshet/uppsåt från fotgängarens sida.

Hoppas detta besvarat er fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (169)
2020-09-19 Trafikskadeersättning och skadestånd med anledning av personskada
2020-08-20 Jämkning av trafikskadeersättning med anledning av sakskador
2020-08-10 Kan jag få ersättning om jag blir påkörd av en bil när jag cyklar?
2020-08-04 Ersättning vid trafikolyckor

Alla besvarade frågor (84164)