Ansvar vid bilkollision

FRÅGA
Hej! Min bil krockade med en annan bil som körde på rött ljus. Men han ville inte erkänna att han körde på rött ljus då ringde jag polisen och kom på olyckplatsen. På polisrapporten står det att de kan inte försätta utredningen kanske pga inget vittne till olyckan. Båda bilar är bara halvförsäkrad. Min fråga är vem ska stå för min bilskada?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Vad tråkigt att du varit inblandad i en trafikolycka, jag hoppas att det gick bra för både dig och den andra föraren.

När två bilister krockar så försöker polisen och/eller försäkringsbolaget att utreda vilken av förarna som var vållande i vilken grad. Till grund för bedömningen ligger förarnas respektive redogörelse för händelseförloppet, ev spår på platsen och eventuella vittnesmål. Även skadorna på fordonen och dess placering vid kollisionen kan hjälpa till att avgöra ansvarsfördelningen.

Ibland går det inte helt att utreda, och då får man utefter den information som finns försöka bedöma ansvaret. Ansvaret kan även anses delat mellan förarna.

Om det i dit fall inte går att klargöra att den andra bilen körde mot rött ljus kan det anses att båda förarna hade lika stor del i olyckan, och i så fall får respektive förare stå skadan på sin bil. Jag antar att du har anmält skadan till ditt försäkringsbolag (som i sin tur tar kontakt med den andra bilens försäkringsbolag, och omvänt). Om de kommer fram till att det är den andra förarens fel så får denne (via sin försäkring) stå kostnaden för skadorna på din bil. Om de kommer fram till att ni båda var vållande får du själv stå skadorna på din bil. Om du då har halvförsäkring innebär det att du själv får stå för skadorna.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (171)
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?
2020-09-27 Skadestånd på grund av olycka med läkemedel i kroppen
2020-09-19 Trafikskadeersättning och skadestånd med anledning av personskada
2020-08-20 Jämkning av trafikskadeersättning med anledning av sakskador

Alla besvarade frågor (85319)