Ansvar vattenskada läckage från element

2019-09-19 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag bor i en 42 kvm stor lägenhet i en BRF på Lidingö. I förrgår upptäcktes det att min ena element läcker/droppar vatten. Elementet har haft en stor möbel framför sig och därför inte upptäckts så snabbt. Detta har medfört att golvet under har tagit skada och behöver bytas ut. I slutet på april/början på maj gjorde jag en genomsökning i lägenheten och upptäckte inget läckage. Så detta måste börjat någon gång under sommaren, då lgh också stått tom under några veckor. I stadgarna för min BRF samt i vår bopärm framgår tydligt vad som är föreningens ansvar. Där kan jag läsa att radiatorerna, ledningar etc går under föreningens ansvar. Vad gäller vid en situation som denna? Vem står som ansvarig för att reparera det skadade golvet, jag eller min förening?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Eftersom det rör sig om en bostadsrätt blir bostadsrättslagen tillämplig (BrL). Enligt huvudregeln i 7 kap 12 § 1 st. BrL är bostadsrättshavaren skyldig att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Enligt andra stycket i nämnda paragraf svarar dock inte bostadsrättshavaren för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en fastighet. Vad gäller vattenledningsskador svarar enligt tredje stycket bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse från bostadsrättshavaren eller någon för vilken denna har att svara. De skador som inte faller in under dessa undantag ska alltså bostadsrättshavaren själv stå för.

Vad innebär "vattenledningsskada"?

Det som blir intressant i denna fråga är om läckage från element/radiatorer anses som en vattenledningsskada eller inte. Enligt praxis från Högsta Domstolen (se NJA 2006 s. 732) tar begreppet vattenledningsskada endast sikte på så kallade tappvattenledningar och inte element/radiatorer. Domstolens slutsats var därför att läckage från element/radiatorer inte omfattas av undantaget vad gäller vattenledningsskador. Av detta följer att bostadsrättshavaren svarar för de reparationskostnader som sådana skador fört med sig.

Slutsats

Enligt Högsta Domstolen anses inte läckage från element/radiatorer som en vattenledningsskada, vilket gör att bostadsrättshavaren själv svarar för de reparationskostnader skadan fört med sig.

Du kan läsa mer om hur du nu kan gå tillväga i HSB:s vägledning för hantering av vattenskador, under rubriken "Radiator läcker". För vidare juridisk rådgivning rekommenderar jag dig att ringa till HSB:s telefonrådgivning. Jag rekommenderar dig också att kontakta ditt försäkringsbolag angående skadorna.

Hoppas svaret har varit till någon hjälp!

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1048)
2020-07-07 Extern ordförande i BRF-styrelse
2020-07-04 Störningar i bostadsrätt
2020-07-03 Dolt fel i en bostadsrätt
2020-07-01 Hur ska olika stora andelar i en bostadsrätt regleras internt mellan sambor?

Alla besvarade frågor (81800)