Ansvar om tillfogande av skada på inbrottstjuv?

FRÅGA
Vad händer om en tjuv är i min lägenhet, jag kommer på honom och med ett tillhygge, i raseri, tillfogar honom en dödlig skada?
SVAR

Hej,

Aktuella brott

Genom att med tillhygge tillfoga tjuven dödlig skada kan ansvar för försök till mord eller dråp, grov eller synnerligen grov misshandel bli aktuellt beroende hur stora skadorna blivit, hur stor hänsynslöshet som visades etc. (se 3 kap 1§, 2§ 6§ samt 23 kap 1§ Brottsbalken). Om du endast svingar tillhygget för att t.ex. skrämma tjuven, och alltså inte med avsikt tillfogar honom skadorna, kan istället ansvar för vållande till kroppsskada aktualiseras (se 3 kap 8§ Brottsbalken).

Nödvärn?

Hur som helst kan faktumet att du tillfogar tjuven skadan medan personen begår inbrottsstöld i din lägenhet, innebära att du går fri från straff. Du har exempelvis rätt att använda våld mot en person som angriper dig eller din egendom eller om en person trängt in i din bostad (se 24 kap 1§ Brottsbalken). Detta våld som lagligen får utövas får dock inte vara uppenbart oförsvarligt. Att tillfoga en inbrottstjuv en dödlig skada med ett tillhygge för att t.ex. få personen att lämna lägenheten eller upphöra med att förstöra din egendom, är uppenbart oförsvarligt och kan rimligen inte leda till ansvarsfrihet. Det krävs i princip att du av tjuven utsätts för liknande, dödligt våld, för att din våldsanvändning ska kunna rättfärdigas.

Nödvärnsexcess?

Vidare kan även faktumet att du tillfogar tjuven skadorna i raseri innebära att du går fri från straff trots att våldet var uppenbart oförsvarligt. Det krävs att du p.g.a. ditt sinnestillstånd hade svårt att behärska eller kontrollera dig och ditt agerande (se 24 kap 6§ Brottsbalken). I ett relevant rättsfall begick en person inbrott i en  ny bil, varpå ägaren till bilen blev så pass upprörd, att han i sitt yrvakna tillstånd hotade tjuven med en dykarkniv, men undgick ansvar bland annat på grund av hans upprördhet (NJA 1994 s 48). Beroende på omständigheterna kring inbrottet, om exempelvis tjuven är hotfull, överraskar dig eller om du har kort tid på dig för att handla, kan ansvar för skadan möjligen undgås på denna grund, men då krävs exceptionella omständigheter (se även NJA 1990 s 210 för ansvarsfrihet vid grov misshandel).

Brottsbalken hittar du här.

Rättsfallen hittar du https://lagen.nu/dom/nja/1990s210 och https://lagen.nu/dom/nja/1994s48.


Återkom gärna om du har fler frågor!

 

Med vänlig hälsning,

 

Olle Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (192)
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?
2021-11-14 Försvarlighet vid berövande av annans egendom

Alla besvarade frågor (97573)