Ansvar och ersättning för förstörda kläder

FRÅGA
Hej jag och min pojkvän har gjort slut och jag har kvar saker, kläder etc, i hans lägenhet. Jag befarar att han av ilska har tagit sönder några av mina kläder. Vad är detta för typ av brott och om han har klippt sönder mina kläder kan jag få ersättning på något sätt om jag gör en polisanmälan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om din pojkvän har klippt sönder dina kläder har han gjort sig skyldig till skadegörelsebrott enligt 12 kap brottsbalken. Det är ett brott som kan ge antingen fängelse eller, om brottet anses vara mindre allvarligt, böter.

Förutom att det är ett brott att förstöra någon annans egendom så medför det också skadeståndsansvar enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. Förstörda kläder klassas som en sakskada och ersättningen för det ska motsvara antingen sakernas värde eller reparationskostnad plus värdeminskning, samt andra kostnader som kan ha uppkommit till följd av skadan.

Om du gör en polisanmälan angående skadegörelsen och det leder till rättegång så kan du framföra skadeståndsanspråket samtidigt som brottsanklagelsen prövas. Skadeståndsanspråket kan också drivas separat, vilket till exempel skulle kunna bli aktuellt om polisanmälan inte leder till åtal. Eftersom beviskravet är högre i brottmål än i skadeståndstvister är det ibland möjligt att få skadestånd även om den som orsakat skadan inte fälls för brott.

En rättegång tar dock alltid tid och pengar i anspråk, och om du i praktiken skulle vinna på att driva ett skadeståndsanspråk beror dels på bevisläget och dels på klädernas värde. Utan att veta mer om situationen kan jag inte uttala mig om ifall det är värt besväret att driva en process. Du är dock varmt välkommen att höra av dig till antingen vår telefonrådgivning (telefonnummer 08-533 300 04) eller boka tid med en av Lawlines jurister (här) om du vill ha mer konkret rådgivning för just din situation.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Vänliga hälsningar

Emilia Garpebring
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (93)
2019-08-22 Vad är påföljden vid skadegörelse?
2019-07-15 Påföljden vid skadegörelsebrott
2019-07-06 Är det ringa skadegörelse att göra stopp i toaletten så det blir en fuktskada?
2019-07-05 Borttagandet av böter i straffskalan för skadegörelse av normalgraden

Alla besvarade frågor (72872)