Ansvar när bil är såld i befintligt skick

2017-08-01 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag sålde en bil privat på blocket och använde mig av blockets köpekontrakt och funderar nu på vad som gäller:Köparen provkörde den länge när jag o min sambo följde med. kontrollerade också alla delar visuellt och allt gick hur bra som helst så vi skrev papper, fixade betalning och gjorde ett ägarbyte digitalt så det gick igenom direkt o allt var frid o fröjd.Sen får jag ett samtal efter 1-2 timmar att bilen har en jätteseg styrning o att det inte går att köra. Åker dit o det visar sig att styrservopumpen har gett upp så bilen får åka bärgare till närmsta verkstad. Jag betalar även för personens hemresa. Nu "hotar" köparen med advokat o kräver att jag ska betala för verkstadskostnaden? På kontraktet finns det ju en ruta där det står fel som jag ska fixa innan leverans och den är lämnad tom då det inte fanns några fel innan köpet.Jag anser att han äger bilen och att det lika gärna kunde hänt om en vecka eller 3 månader (inget jag kunnat förutspå) kan han då kräva mig på omkostnader?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett köp av en vara mellan två privatpersoner regleras i Köplagen. Lagen är dock till stor del dispositiv, vilket innebär att dess bestämmelser kan avtalas bort. Det innebär att en första utgångspunkt tas i det specifika avtalets överenskommelser. Det finns dock begränsningar som t.ex. avtalslagens ogiltighetsregler och köplagens 19 § vid allmänna friskrivningar som "befintligt skick".

I 19 § stadgas:

"Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta."

I detta fall verkar inte punkt 1 eller 2 vara aktuella, utan enbart punkt 3. Vid bedömning kring 3e punkten görs en objektiv bedömning med hänseende på i första hand pris och i andra hand övriga omständigheter. Då felet verkar vara tämligen allvarligt torde bilen vara att se som i "väsentligt sämre skick" så länge den inte såldes till underpris.

Vidare är det av vikt att fastställa när felet faktiskt uppstod, inte när felet visade sig, då säljaren anses ansvarig för sk. "dold fel" som inte kunde upptäckas vid undersökningen, enligt lagens 20-21 §§. Utan att vara någon expert på bilar anser jag att det låter som att felet sannolikt kan ha funnits innan köpet, men visat sig först senare, eftersom felet kan tänkas ha uppstått p.g.a. exempelvis slitna delar samtidigt dom det visade sig så pass snabbt. Dock bör en mer sakkunnig persons utlåtande inhämtas innan felets uppkomst och tidpunkt kan fastställas.

Om felet existerade redan innan köpet, och ej bör ha upptäckts vid undersökningen (krävs då även att säljaren inte kände till felet och inte underlät att informera om det) kan köparen kräva bl.a. avhjälpning eller prisavdrag.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1413)
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?
2021-09-06 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig bil på blocket?

Alla besvarade frågor (95767)