FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt10/12/2014

Ansvar mot 3M

Brf. 's kreditgivare (banken) kände till följande. 1. Att 2 firmatecknare begärde föreningen i konkurs utan beslut från föreningsstämma, ansökan lämnades in av firmatecknarna ( 2 i förening) kallelser därtill är ej heller gjord. 2. Att trots finansieringsmöjlighet fans att lösa problem, avböjde firmatecknare möjligheten härtill av personliga skäl och åsikter om enskilda medlemmar, andra än för föreningens bästa för handen. Stor ekonomisk skada har av konkursen drabbat 3:e man, enskilda medlemmar. Fråga: har banken ett ansvar här mot enskild medlem (tredje man) att "kräva" att föreningen under ansvar skall verka för föreningen bästa ? Ovan 2 punkter, att det förhåller sig så att banken hade kännedom till alla delar kan styrkas på ostridigt sätt. I fall där banken har ansvar, vad är rådet. Med vänlig hälsning, Pontus Rydén

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med dina juridiska spörsmål.

Jag måste erkänna att jag har något svårt att tyda de uppgifter du lämnat hit. För säkerhetsskull gör jag en liten punktlista nedan av hur jag uppfattat den händelse du beskrivit

-två firmatecknare har begärt en bostadsrättsförening i konkurs utan stämmobeslut

-möjlighet att lösa den uppkomna finansiella svårigheten har funnits men firmatecknare har avböjt denna möjlighet

-frågan är om föreningens kreditgivare, en bank, är ansvarig gentemot bostadsrättsinnehavarna på grund av det inträffade. närmare bestämt "är banken skyldig att kräva att föreningen ska verka för medlemmarnas bästa"?

Svaret på din fråga är kort och gott nej, banken har inte något sådant ansvar eller någon sådan skyldighet som du beskriver.

Om jag missförstått din fråga, eller om du i övrigt har några funderingar kring det ovanstående, är du välkommen att återkomma till oss.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?