Ansvar i en totalentreprenad

2019-08-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Totalentreprenadansvar är det ett "hitte-på"-ord eller har det en juridisk betydelse och vad innebär det i så fall?Tacksam för svar gärna med hänvisning till lämplig litteratur.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Totalentreprenad är en upphandlingsform för entreprenader. När det gäller en totalentreprenad anlitas ett byggföretag för att ansvara för hela projektet - både projektering och genomförande. I en totalentreprenad har byggföretaget, dvs. totalentreprenören (TE), ett helhetsansvar för projektet gentemot tin beställare, dvs. byggherren. Sedan kan byggföretaget anlita exempelvis konstruktörer och underentreprenörer som då har byggföretaget som sin beställare och ansvarar därför gentemot dem.

Såhär skriver advokaterna Magdalena Berg och Anna Sundblad om totalentreprenad i en artikel (här):

"Entreprenören har ett funktionsansvar för entreprenaden, det vill säga entreprenören ansvarar för att objektet uppfyller avtalad funktion.Vad gäller totalentreprenader är syftet att de ska genomföras på så sätt att beställaren föreskriver hur entreprenaden ska fungera i färdigt skick. Beställaren har till entreprenören angett ett funktionskrav. Entreprenören ska därefter utreda och projektera det erforderliga arbetsutförandet för att entreprenaden ska uppfylla den funktion som beställaren ställt på entreprenaden.

Entreprenörens funktionsansvar innebär att entreprenören, inom ramen för sitt åtagande gentemot beställare, ansvarar för den planerade användningen som beställaren har redovisat för entreprenören. Vid en totalentreprenad har entreprenören hela ansvaret, det vill säga entreprenören ansvarar dels för fel som uppkommer i entreprenaden, dels att entreprenadens funktion motsvarar det som avtalats mellan parterna"

Jag tolkar "totalentreprenadansvar" som en term som syftar på ansvarsförhållandena mellan beställaren, TE och underleverantörer i en totalentreprenad. Det är inget ord man använder som en juridisk term så jag skulle därför säga att det är ett hitta-på-ord. Skillnaderna mellan de olika upphandlingsformerna är bland annat vem som ansvarar för vad. Vid en totalentreprenad används i regel ABT06. Om du vill läsa mer om entreprenader rekommenderar jag boken Entreprenadjuridik av Rolf Höök.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1342)
2020-10-16 Hur skriver man bra juridiska tentasvar?
2020-10-14 Prästers Tystnadsplikt
2020-10-10 Äganderättens övergång när man förvarar något åt en vän?
2020-09-30 Upprätta en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (85193)