Ansvar för underhåll och reparation av servitut

2017-04-26 i Servitut
FRÅGA
Vi är stugägare 8 stycken som har servitut att nyttja väg över stamfastigheten för att komma fram till allmän väg nu har den blivit dålig efter avverkning av träd av en annan markägare bredvid oss vem är skyldig att reparera vägen är det vi eller den som äger märken eller den som avverkat eftersom det blivit underminerar av vatten som runnit från berget mot vägen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först vill jag förklara två olika begrepp som används ofta vid servitut - härskande och tjänande fastighet. Den härskande fastigheten är de fastigheter som har en rättighet i någon annan fastighet. Den tjänande fastigheten är den som har upplåtit en rättighet i sin fastighet. I ditt fall är ni åtta stugägare härskande fastigheter och den tjänande fastigheten är den fastighet där vägen går på.

Du som härskande fastighet är endast skyldig att underhålla uppfarten och ta hand om den på ett sätt så att den tjänande fastigheten inte betungas mer än nödvändigt (14 kap 1 § andra stycket och 14 kap 6 § jordabalken).

Ni som härskande fastighet ska vidare hålla vägen i ett sådant skick så att den inte skadas i onödan (14 kap 6 § jordabalken). Om vägen har blivit i ett sådant skick att det går utanför ert normala underhåll, kommer det förmodligen att ligga på den tjänande fastigheten eller markägaren att återställa vägen i ett dugligt skick.

Vänligen,

Malin Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (299)
2021-07-28 Diverse frågor kopplade till servitut och dolt fel i fastighet
2021-07-23 Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?
2021-07-09 Grannen bryter mot servitutsrätten på väg?
2021-06-26 Vad gäller på officialservitut?

Alla besvarade frågor (94414)