Ansvar för trasiga vitvaror före tillträdesdag

2017-11-29 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Vi har en tvist gällande vår nyköpta bostadsrätt. Vi har skrivit överlåtelseavtal men har inte tillträde än. Nyss fick vi veta att både kylskåpet och diskmaskinen gick sönder innan vårt tillträde. Säljaren hämtade en tolkning från Mäklarsamfundet här http://www.maklarsamfundet.se/konsumentkollen-0 (film nr. 14) och hävdade att ansvaret ligger i köparen. Men vi tror att det är helt orimligt. Vi sökte bl.a. Lawline. http://www.lawline.se/answers/trasiga-vitvaror-pa-tilltradesdagen. Det framgår att ansvaret ligger i säljaren. Vår fråga är alltså att vilket svar är rättsligt riktigt. Vilka typer av kostnader kan vi begära för ersättning om säljaren inte vill fixa maskinerna? Tack så mycket!Hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Egentligen är båda svaren rätt. Svaret från Lawline baserar sig på omständigheterna i det enskilda fallet medan mäklarsamfundets svar är mer av allmän karaktär.

Precis som båda svaren anger har köparen en långtgående undersökningsplikt, vilken sätter gränser för vilka krav man senare kan rikta mot säljaren. Ni vill invända ett fel i varan (bostadsrätten är behäftad med fel eftersom vissa vitvaror inte fungerar) och då krävs att bostadsrätten avviker från vad ni med fog kunnat förutsätta. Vad ni med fog kunnat förutsätta avgörs bland annat av er undersökning. Om ni vid undersökningen konstaterade (eller borde ha konstaterat) att kyl och diskmaskin överstigit sin normala livslängd talar det för att man inte med fog kan förutsätta att de ska fungera på tillträdesdagen (även om de fungerade på visningen). Om säljaren dock lämnade uttryckliga garantier för vitvarornas duglighet kan man dock argumentera för motsatsen.

Om vitvarorna dock gått sönder före tillträdesdagen, trots att de vid undersökningen får ha ansetts vara i nyskick, ligger ansvaret på säljaren eftersom risken inte övergår på köparen förrän tillträdesdagen.

Frågan i ert fall avgörs därför av vad ni under undersökningen kom fram till eller borde ha kommit fram till avseende vitvarornas skick. Vitvarorna kan nämligen ha ansetts värdelösa vid beräkningen av bostadsrättens köpeskilling eftersom de var så gamla att det bara var en tidsfråga innan de behövde bytas ut. Om en bostadsrätt säljs med gamla vitvaror har man redan vid köpeskillingens beräkning beaktat att de kommer att behöva bytas inom en snar framtid. Säljaren ska därför slippa att först behöva göra avdrag på köpeskillingen och sedan köpa nya vitvaror. Omvänt gäller att säljaren måste ersätta vitvarorna om de vid undersökningen var i ett sådant skick att de har påverkat priset i positiv riktning.

Jag hoppas detta gav svar på er fråga.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1442)
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport
2021-11-30 Uteblivna fälgar vid köp av bil m.m.
2021-11-29 Kan jag kräva att säljaren står för reparationen av en begagnad bil?

Alla besvarade frågor (97596)