Ansvar för tillverkare vid personskada

2016-06-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej jag undrar om jag kan stämma en lamptillverkare, eftersom jag höll en lampa som sprängdes på mitt ansikte och jag fick föras till sjukhus för att se om jag fick permanenta skador i ögonen.Jag fick fullt med glassplitter i ögonen. Lampan var inte inkopplad i el den var helt ny i förpackningen.MVH/Ewa
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om tillverkares ansvar för skador på personer finns i produktansvarslagen (PAL).

Om man tillverkar en produkt som på grund av en säkerhetsbrist orsakar en skada på en person (en så kallad personskada) kan tillverkaren bli tvungen att betala skadestånd till personen 1 § PAL. Det krävs att skadan orsakats av en produkt, vad som utgör en produkt definieras i 2 § PAL som en "lös sak". Något förenklat kan man säga att lösa saker är sådana fysiska saker som man kan flytta på. En lampa är definitivt en lös sak i PAL:s mening. Det krävs dessutom att skadan har orsakats på grund av en säkerhetsbrist. För att produkten ska ha en säkerhetsbrist krävs att produkten inte är så säker som man "skäligen kan förvänta" enligt 3 § PAL. Detta innebär i princip att man kollar på hur produkten normalt ska fungera och användas. En lampa ska i vanliga fall inte explodera och utgjorde därför en säkerhetsbrist. Varför produkten har orsakat en skada har ingen betydelse utan det viktiga är att skadan uppkommit på grund av säkerhetsbristen.

Att man kan stämma tillverkaren av en produkt framgår av 6 § PAL.

Om det rör sig om en produkt med en konstaterad säkerhetsbrist som kommer från tillverkaren så räcker detta för att denne ska bli ersättningsskyldig. Inom skadeståndsrätten krävs i många fall att den som har orsakat skadan varit vårdslös. I vissa fall kan man dock bli skyldig att betala skadestånd även om man inte varit vårdslös, det sägs då att man har ett strikt ansvar. Tillverkaren har i ditt fall ett strikt ansvar och behöver därför inte ha varit vårdslös utan blir "automatiskt" ansvarig för att betala ersättning till dig, förutsatt att skadan du lidit orsakats av en säkerhetsbrist i en av deras produkter.

Det är alltså inte omöjligt att du kan få ersättning (skadestånd) från tillverkaren för de personskador du fått på grund av att lampan exploderade.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (647)
2021-05-05 Skadestånd av byggherre
2021-04-30 Missnöjd med beslut från försäkringsbolag
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada
2021-04-14 Kan man väcka talan enligt försäkringsavtalslagen efter preskriptionstiden?

Alla besvarade frågor (92043)