Ansvar för snöröjning utanför lokal

Jag hyr en lokal för behandling som har trapp ner till källarvåning av en HSB föreningen. Vem ansvarar för snöröjning i trappen?

Lawline svarar

Hej, tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till näringsidkare så råder det avtalsfrihet när det gäller underhåll. Det betyder att det är parterna själva som bestämmer vem som ska utföra/bekosta de olika delarna av underhållet. Det avgörande blir således vad ni som parter avtalat om.

Om skriftligt avtal finns

Det första man gör för att bedöma vem som bär ansvaret är att se till det skriftliga avtalet, d.v.s. hur parterna uttryckt sig. Är det så att frågan inte reglerats i någon del i avtalet får man se till andra avtalsrättsliga principer. När det kommer till uthyrning av lokaler är det vanligt att man använder sig av ett standardiserat lokalhyresavtal där det finns med en ruta gällande snöröjning, denna bestämmelse innefattar att "snöröjning ska ske i sådan utsträckning att hyresgästen ska kunna nyttja den förhyrda lokalen på avsett sett".

Avtalsrättsliga principer

Denna del blir svårare att ge ett konkret svar på, det som kan sägas är att man får se utifrån gemensam partsavsikt, praxis från domstol, och andra övriga omständigheter. Som du hör så är det en rad faktorer man måste beakta och något säkert svar finns inte vilket gör att frågan får lämnas över till en domstol som får avgöra hur avtalet ska tolkas och tillämpas.

Vad kan du göra?

Det jag skulle rekommendera är att prata med hyresvärden eller föreningen och försök reda ut vem som bär ansvaret, vidare kan det vara bra att se över avtalet för att se ifall frågan reglerats där. Jag hoppas du har tillräckligt med kött på benen för att ta dig vidare, och ber om ursäkt för att jag inte kan ge ett mer konkret svar.

Med vänliga hälsningar

Fredrik AsplénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning