Ansvar för skötsel av häck på grannens tomt

2016-06-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Grenar från min häck växer över till grannens tomt.Skall jag som ägare av häcken gå över till grannens tomt för att ta bort grenarna. grannen hävdar att det är jag som skall sköta häcken även på deras sida. Vad säger lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grannars relationer och skyldigheter omfattas inte av många regler, men vissa bestämmelser på området finner du i jordabalken (JB) kapitel 3. JB kan du hitta här. De bestämmelser som är relevanta i ditt fall är 1 § och 2 §.

Vad säger lagen?

Enligt JB 3 kap. 1 § ska var och en visa skälig hänsyn till sin omgivning vid utnyttjande av sin och andras fasta egendom. Detta innebär att den som utnyttjar sin egen eller annans fasta egendom genom att till exempel odla eller bygga på den måste se till att andra i området inte besväras av åtgärderna.

Enligt JB 3 kap. 2 § får en fastighetsägare som besväras av att grenar och rötter tränger in på dennes tomt från en närliggande fastighet ta bort dessa. Om åtgärden kan orsaka skada för ägaren av området där trädet eller busken växer, så måste denne få tillfälle att själv utföra åtgärden.

Konsekvenser i det aktuella fallet

Det finns inte en uttrycklig regel som anger vem som ansvarar för skötsel av häckar när de växer över någons tomtgräns. Generellt anses det lämpligt att grannar gemensamt beslutar vem som och hur skötseln ska utföras. Eftersom det är din häck, så är utgångspunkten dock att du i skälig omfattning ska se till att den inte orsakar problem för dina grannar. Eftersom din granne tycks ha uttryckt en önskan om att du ska sköta häcken även på dennes sida av tomtgränsen, så är det alltså lämpligt att du gör det. Om du skulle underlåta att sköta häcken och din granne blir lidande har denne rätt att själv åtgärda problemet. Det riskerar dock att orsaka onödiga konflikter och du förlorar möjligheten att kontrollera hur din häck tas om hand.

Jag hoppas att du ar fått svar på fin fråga och att du och din granne kan nå en överenskommelse.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2020-09-25 Bevittning av gåvobrev vid överlåtelse av fastighet
2020-09-17 Vad gäller om säljare av fastighet lämnat kvar möbler och inte städat?
2020-09-15 Plantera häck mot tomtgräns till grannen
2020-09-12 Har jag rätt att kräva att grannen klipper eller tar bort häcken?

Alla besvarade frågor (84374)