Ansvar för skador åsamkade av överhängande träd

2015-11-05 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Jag bor ute på landet och min tomt gränsar till ett litet skogsområde (där finns inga hus på tomten) och precis på tomtgränsen står en stor ek, grenarna på eken sträcker sej ca. 4-5 m över mitt garagetak med påföljd att taket har blivit helt förstört av mossa (betongpannor) Nu skall också nämnas att garaget är byggt alldeles intill tomtgränsen av förra ägaren för ca 20 år sen. Då är frågan, är grannen skyldig att ta ner trädet och kan man begära skadestånd för taket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till träd med överhängande grenar utgör Jordabalken (JB) tillämplig lagstiftning och för att bedöma om skador p.g.a. det kan utmynna i någon form av ersättningsanspråk är Skadeståndslagen (SkL) i viss mån behjälplig.

Huvudregeln beträffande överhängande träd är att den som äger fastigheten där trädgrenar hänger över har rätt att ta bort grenarna. Här gäller vidare att ägaren till den fastighet där trädet står först har fått möjlighet att själv ta bort grenen, om grenborttagningen kan innebära en skada för den andre fastighetsägaren, jfr JB 3:2.

För ett berättigat ersättningsanspråk i form av skadestånd krävs att skadevållaren har brustit i ansvar och i vart fall gjort det av vårdslöshet, jfr SkL 2:1. I sådant fall skulle ett förmodat skadestånd utgöra kostnaden för reparationen av, i det här fallet, garaget, jfr SkL 5:7 1 p.

Det som kan vara problematiskt utifrån din förutsättning är hur grannen kan anses ha varit vårdslös i förhållande till den skadan som trädet åsamkat ditt garage. Som du beskriver det bor du lantligt och trädet hör till en skogsdunge. Har inte grannen exempelvis blivit upplyst om att ta ned grenarna i något skede eller borde denne heller inte haft skäl att undersöka om träden i skogsdungen varit av sådan beskaffenhet att de riskerat att skada något (exempelvis stormskadade/rötangripna mm.) kan det vara svårt att visa att denne på så vis varit vårdslös.

Utifrån din fråga framgår det inte heller om du tidigare framfört för grannen att det krävts någon åtgärd beträffande trädet, varvid det kan vara svårt att på rak hand säga om du kan vara berättigad till något skadestånd.

Sammanfattningsvis kan konstateras att du i vart fall i detta skede kan begära att din granne tar ned grenarna som medför skada på din fastighet. Skulle denne vägra kan du själv göra det. Är det så att grannen vägrar och din fastighet riskerar att skadas ytterligare bör du även kunna ta ned grenarna omgående.

Är det så att det föreligger omständigheter som gör att din granne framstår som vårdslös i relation till den skada som tillkommit på ditt garage och du behöver ytterligare hjälp att undersöka frågan, eller att framföra ett skadeståndsanspråk till grannen rekommenderar jag att du tar kontakt med en erfaren jurist som är specialiserad på just skadeståndsrätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll