Ansvar för skada som hund orsakat arbetsgivare

FRÅGA
Vem är betalningsskyldig om den anställda har haft en hund i företagsbil och tuggat sönder ratt och växelspak??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Huvudregeln är att arbetstagare inte kan bli skadeståndsskyldiga gentemot sin arbetsgivare för fel begångna i tjänsten om det inte föreligger synnerliga skäl (se 4 kap. 1 § Skadeståndslagen). Denna bestämmelse är dock inte tillämplig i vissa situationer där arbetstagaren har så kallat strikt ansvar (ansvar oavsett om skadan orsakats utan varken uppsåt eller oaktsamhet). En hundägare har strikt ansvar för de skador hunden orsakar på annans egendom även om hundägaren inte varit vållande (se 19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter).

Arbetsgivaren skulle därför i situationen du beskriver kunna rikta ett skadeståndsanspråk mot den anställde vars hund orsakat skada på företagets bil.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?