Ansvar för min dotters skada

Om min dotter cyklar in i sin kompis cykel så den går sönder, måste jag betala skadorna då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL) och det är hit jag kommer att hänvisa mina svar.

Vem är skadeståndsskyldig?

Utgångspunkten vad gäller skadeståndsskyldighet är att den som orsakar en skada ska ersätta den. För att bli skadeståndsskyldig krävs dock också att personen varit vårdslös eller handlat med uppsåt (haft för avsikt att orsaka skadan) (2 kap. 1 § SkL).

Frågan blir därför huruvida din dotter har handlat vårdslöst. Har hon handlat med avsikt att skada den andra cykeln är hon skadeståndsskyldig.

Hur bedöms uppsåt och vårdslöshet?

Vanligtvis gör domstolen en ganska "fri" bedömning huruvida personen varit vårdslös. Här väger man in alla möjliga faktorer som exempelvis om cykeln kom från höger eller vänster, om din dotter cyklade snabbt eller långsamt etc. Det är därför i princip omöjligt för mig att utan mer information avgöra om din dotter agerat vårdslöst. Det är dock mycket möjligt att din dotter åtminstone anses något vårdslös och därför blir skadeståndsskyldig i viss utsträckning.

Det ska även nämnas att det eventuellt blir jämkning av skadeståndet om hennes kompis varit medvållande till skadan (exempelvis inte haft ljus på cykeln om det var mörkt etc.) (6 kap. 1 § SkL).

Hur bestäms skadeståndet?

När det gäller sakskada så är den skadeståndsskyldige skyldig att betala sakens värde eller reparationskostnaden (beroende på vad som är lägst kostnad) (5 kap. 7 § SkL). Vanligtvis räknas detta ut som nyanskaffningskostnaden och sedan avdrag för ålder och bruk.

Om din dotter är ung är det mycket möjligt att skadeståndet jämkas med hänsyn till detta (2 kap. 4 § SkL).

Är du som förälder betalningsskyldig?

Som vårdnadshavande förälder är man ersättningsskyldig för person- eller sakskada som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § SkL). Vad som utgör brott framgår av brottsbalken (BrB), men det här är inget brott utifrån den informationen du ger. Du som förälder är således inte ersättningsskyldig även om din dotter blir skadeståndsskyldig.

Som jag nämnde tidigare är det svårt för mig att ge ett mer konkret svar utan att ha mer information om situationen. Det som blir avgörande i frågan är huruvida din dotter anses ha agerat vårdslöst, och hur en domstol gör sin bedömning kan vara svårt att säga då det är många faktorer som domstolen tar hänsyn till. Jag hoppas ändå att du har fått svar på din fråga.

Vill du ha ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att boka tid med vår juristbyrå här eller kontakta oss via telefon.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”