Ansvar för katt som använder grannens bil som kattlåda?

2020-04-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Vad gäller om min katt går över till grannen & Sitter på dennes bilar? Samt om den använder grannens tomt som toalett?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan bli juridiskt ansvarig för att din katt sitter på grannens bil och använder grannens tomt som kattlåda.

Vad säger lagen?

En del regler som gäller katter finns att läsa i lagen om tillsyn över hundar och katter. Enligt denna lags första paragraf ska katter "hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter". Denna bestämmelse kan sägas innebära en övergripande skyldighet att se till att katten inte ställer till med för mycket skada.

För katter gäller i övrigt inte lika strikta regler om skadestånd som för hundar, och en kattägare kan bli ansvarig för skador som en katt orsakar enligt reglerna i skadeståndslagen (SkL). Av 2 kap. 1 § SkL framgår att "den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan". För att ersättningsskyldighet ska inträda i förhållande till vad katten gör krävs alltså att du agerat uppsåtligen (med avsikt) eller vårdslöst.

Eftersom allt du gjort är att släppa ut katten kan dessa krav knappast sägas vara uppfyllda. Katter får röra sig utomhus och man kan inte som en kattägare förväntas hålla stenkoll på hur och vad katten gör med den friheten. Att din katt sitter på din grannes bilar eller använder deras tomt som toalett bör därför inte föranleda något juridiskt ansvar.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (642)
2021-04-11 Hur mycket ska betalas i ersättning för förstörda stolar?
2021-03-31 Boka en rättsutredning
2021-03-27 När har man rätt till brottsskadeersättning?
2021-03-03 Vad innebär att "tillhandahålla" en produkt enligt produktansvarslagen?

Alla besvarade frågor (91128)