Ansvar för grenar som tränger in på grannfastighet

2021-03-31 i Fastighet
FRÅGA
Min granne störs av ekollon som fallit ned på hans tomt från ett träd på min tomt. En del kommer från grenar som sträcker sig 2-3 m över tomtgränsen, grenar som jag medger kortas in till tomtgränsen. Hur långt sträcker sig mitt ansvar om ekollon ändå faller på andra sidan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en gren tränger in på grannfastighet och medför en olägenhet för fastighetens ägare så får denne ta bort grenen. Det kan innebära en olägenhet för grannen att grenarna tränger in på hans tomt. Grannen kan möjligen inte nyttja sin tomt på avsett sätt på grund av grenarna och/eller de ekollon som fallit på tomten. Däremot ska du, i egenskap av områdets ägare, beredas tillfälle att själv ta bort grenen om det kan antas att åtgärden medför skada av betydelse för dig (3 kap. 2 § jordabalken). Grannen bör därför kontakta dig innan åtgärder vidtas. Om du underlåter att ta bort den del av grenarna som sträcker sig över tomtgränsen har grannen rätt att avverka det överskridande partiet på eget bevåg.

Det framstår dock som att ni inte är överens om fastigheternas gränser. Fastighetens gränser bestäms i första hand genom den på marken utmärkta gränsen. Om inte utmärkningen på marken kan fastställas med säkerhet, får den bestämmas med ledning av förrättningskarta, handlingar, innehav och andra omständigheter. I andra hand gäller vad som antas varit åsyftat med hänvisning till förrättningskartan och handlingar (1 kap. 3 § jordabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96356)