Ansvar för en suppleant i ett aktiebolag i konkurs

2015-09-27 i Konkurs
FRÅGA
Hej! Jag har fått frågan om att bli suppleant i min brors AB. Vid eventuell konkurs blir jag drabbad?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som suppleant i ett Aktiebolag så får du samma rättsliga position som styrelseledamöterna i bolaget, detta framgår av 8:4 i Aktiebolagslagen. Som suppleant så agerar du dock bara i frånvaro av en styrelseledamot, vilket innebär att om du aldrig blir inkallad så har du ett väldigt begränsat ansvar. Blir du däremot inkallad så kommer du få samma ställning och samma ansvar som alla andra i styrelsen.

Styrelsen har en skyldighet att agera för bolagets intresse i enlighet med lag och den bolagsordning som är skriven, de har en så kallad lojalitetsplikt mot bolaget. Fullföljer inte styrelsen sina skyldigheter så finns det sanktioner. Går bolaget exempelvis i konkurs kan de i styrelsen beroende på deras agerande bli betalningsansvariga. Detta gäller inte bara för aktiva handlingar utan även om någon i styrelsen är passiv och inte agerar tillräckligt.

Det finns alltså inget automatiskt betalningsansvar för medlemmar i styrelsen och de inkallade suppleanterna utan det beror på hur de agerar i sina respektive roller. Det personliga betalningsansvaret kan exempelvis uppkomma om man i styrelsen agerar på ett sätt som sedan leder till att bolaget går i konkurs. Det kan också uppkomma om en styrelsen inte följer de regler som finns för hur man skall hantera ett bolag i ekonomisk kris.

Svaret blir alltså att hur du blir drabbad beror på omständigheterna och styrelsens agerande kring och för den eventuella konkursen.

Hoppas detta kan ge svar på sin fråga.

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll