Ansvar för brott mot knivlagen

FRÅGA
Hej!Jag har blivit dömd till böter för brott mot knivlagen då jag använt en kniv för självskadebeteende som jag sedan stoppat i min väska och börja gå mot mitt hem, jag hade berättat för en kompis vad jag gjort och dom hade kontaktat polisen som stoppade mig nära mitt hem och fört mig till sjukhus, i samma veva beslagtog poliserna kniven och nu har jag blivit dömd för brott mot knivlagen. Jag undrar om jag på något sätt kan slippa betala böter på etiska och moraliska vägar då jag personligen tycker att man kan ha någon slags empati mot någon som inte mår bra.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Förbudet mot innehav av knivar gäller på allmänna platser, bland annat, enligt , men dock inte när innehavet är befogat. "Befogat" ur den juridiskt snäva betydelse som här avses torde dock inte innefatta självskadebeteende.

Till ansvarsfrihet (frikännande) döms den som begått ett "ringa" brott emot förbudet (). I NJA 2016 s. 30 p 27 definierar Högsta Domstolen ett ringa brott enligt : "Ansvar ska inte dömas ut i ringa fall av överträdelse av förbudet (se p. 6). Detta hänger samman med att lagstiftaren har velat gardera sig mot att en tillämpning av knivförbudet framstår som stötande. Regeln om ansvarsfrihet är tillämplig på de fall där knivinnehavet visserligen inte är befogat, men ändå kan anses utgöra en mindre allvarlig överträdelse av förbudet. ". Min bedömning är att det skulle framstå som stötande om du i din situation skulle bli dömd för brott mot knivlagen, trots att ditt innehav inte kan anses "befogat". Dessutom är det skyddsintresse som uppbär knivlagen andra människors säkerhet (jfr prop. 1989/90:129 s. 12), vilket du med fog kan hävda att du varken kränkt eller avsett att kränka. Min rekommendation är därför att du ser till att snarast möjligt överklaga domen.

Pontus Almquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (192)
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?
2021-11-14 Försvarlighet vid berövande av annans egendom

Alla besvarade frågor (97339)