Ansvar för bolags skulder efter utträde

2015-10-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
HejSkulle behöva lite juridisk hjälp i ett ärende.Jag var delägare i ett företag som jag lämnade, betalade 300 000:- för att komma bort och slippa stå ansvarig samt stå som borgenär på bilar som bolaget leasade,Nu har det kommit till min vetskap att jag står kvar som borgenär på bilarna så att inkasso jagar mig med skulder.Jag har mail både från BMW och bolaget att jag inte står som borgenär, men detta bestrider BMW och säger att jag står kvar.Så hur går jag tillväga?Dessutom tror jag att de kommer gå i konkurs med bolaget och försöka skylla på mig så jag får skulden från det.Vad gör jag? Kan ni hjälpa mig?
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


I vad mån du kan hållas ansvarig för en skuld som uppkommit i en verksamhet efter utträdet därur beror främst på vilken typ av bolagsform som använts och med vem avtal slutits. Har du varit delägare i ett aktiebolag eller ett kommanditbolag i annan egenskap än komplementär kan du som huvudregel inte hållas ansvarig för bolagets skulder, varav följer att du ej svarar för avtal som ingåtts endast med detta. Har du däremot varit delägare i ett handelsbolag, ett enkelt bolag eller ett kommanditbolag i egenskap av komplementär fortsätter du i förekommande fall vara ansvarig för skulder uppkomna före utträdet. Detsamma gäller förstås om du ingått avtal personligen.


Har du slutit avtal med övriga parter i bolaget innebärande att du ej skall kunna hållas ansvarig för dess skulder gäller dock detta avtal er emellan så länge det ej ogiltigförklarats (hävning skulle exempelvis kunna ske om du blivit vilseledd vid ingåendet). Krävs du på betalning av leasegivaren bör du således åtminstone kunna rikta regresskrav mot övriga avtalsparter för att av dem återfå vad du utgivit.


Slutligen bör tilläggas att det kan han intagits avvikande reglering i avtalet med leasegivaren som tillåter partssuccession (partsbyte varigenom bolaget övertar din roll av gäldenär om avtalet slutits med dig). För att kunna utreda om så är fallet bör du konsultera avtalet.


Med anledning av ärendets potentiella följdeffekter rekommenderas du kontakta oss per telefon (tfn: 08-533 300 04) eller e-post (info@lawline.se) för vidare hjälp.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1342)
2020-10-16 Hur skriver man bra juridiska tentasvar?
2020-10-14 Prästers Tystnadsplikt
2020-10-10 Äganderättens övergång när man förvarar något åt en vän?
2020-09-30 Upprätta en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (85214)