Ansvar för annans vållande av skada

2017-10-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga jag klurar på. Vad innebär egentligen "ansvar för annans vållande" inom skadeståndsrätten? Omfattas former av s.k. rent strikt ansvar, som det i t.ex. PAL eller "hundlagen" trots att det inte egentligen krävs annans "vållande" för att aktualiseras? Tack för hjälpen!
SVAR

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ansvar för annans vållande
Huvudregeln inom skadeståndsrätten är att man ansvarar för sitt eget vållande, det vill säga för sin egen vårdslöshet/uppsåt som orsakat skada. Som du uppmärksammat finns det dock situationer där man kan bli ansvarig för annans vållande, vilket menas med att man ansvarar då en annan person genom vårdslöshet eller uppsåt orsakat skada. Detta brukar benämnas "principalansvar".

Principalansvaret aktualiseras ofta i arbetsgivare-arbetstagare-situationer. En arbetsgivare bär ansvaret för skador som en arbetstagare vållar i tjänst, såvida inte synnerliga skäl föreligger, se 3 kap. 1 § och 4 kap. 1 § SkL. Arbetsgivaren svarar således för skador som uppkommit även om denne själv inte varit vårdslös. Vidare har även föräldrar ett ansvar för sina barns vållande av skador som uppkommer genom brott, även om föräldern själv inte varit vårdslös, se 3 kap. 5 § SkL. Föräldern har med andra ord ett strikt ansvar för sådana skador.

Som du säger så finns det något som kallas "rent strikt ansvar", vilket finnes i bland annat produktansvarslagen, lagen om tillsyn över hundar och katter samt miljöbalken. Ett sådant ansvar innebär att du ansvarar för skador som uppkommit oavsett om vårdslöshet finns från dig eller annan. Ansvar för annans vållande vid rent strikt ansvar (det vill säga vårdslöshet/uppsåt/olyckshändelse) kan uppkomma. För att göra det tydligare anger jag några exempel nedan.

Lagen om tillsyn över hundar och katter
Vi antar att du äger en hund. Du bär ett rent strikt ansvar för skador som denna orsakar, oavsett om du förfarit vårdslöst eller inte. Om du låter din vän gå ut med din hund och hunden sliter sig loss och orsakar skada, så ansvarar du som ägare gentemot skadelidanden, 6 §. Det saknar betydelse att du sagt till din vän att hon måste hålla hårt i kopplet och själv inte varit vårdslös, eftersom du har ett rent strikt ansvar. Du i din tur får försöka kräva din vän på ersättning, men det är fortfarande du som är ansvarig för din väns vållande gentemot skadelidanden.

Produktansvarslagen
Vad gäller produktansvarslagen så skulle ansvar för annans vållande kunna uppkomma i förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi antar att arbetstagaren hanterat produkten på fel sätt och orsakat skada hos konsumenten som köpte produkten. Näringsidkaren (det vill säga företaget, ansvarige, ofta arbetsgivaren) svarar ju enligt denna lag rent strikt för skador som uppkommer. Eftersom det föreligger ett principalansvar för sina arbetstagare, 3 kap. 1 § SkL, så ansvarar arbetsgivaren för de skador som sina arbetstagare orsakat i tjänsten.

Jag hoppas att jag förstått din fråga rätt, känner du att du har några frågetecken är du varmt välkommen att kommentera nedan i kommentarsfältet så reder vi ut det. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen vid fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?