Ansvar för annans självmord

FRÅGA
Hej! Kan man dömas till något om man varit en del av någon annans mående? Alltså om någon får någon annan att må så psykiskt dåligt att den tar självmord, är det straffbart? (Personen är medveten om att hen gör personen mentalt illa) Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom dina frågor rör brott och påföljder, finns svaren på dessa reglerade i Brottsbalken (BrB).

Att påverka någon annan psykiskt för att få denne att begå brott anses ofta som någon form av medverkan till brott och är straffbart enligt BrB 23:4. Medverkan kan antingen utgöras av anstiftan (förmå någon att begå brott) eller medhjälp (främjande av brott).

I din fråga har dock personen som psykiskt påverkats inte begått något olagligt. Självmord utgör inte något brott enligt svensk lagstiftning. Det går därför inte att göra sig skyldig till anstiftan eller medhjälp till självmord, eftersom det inte går att dömas för medverkan till något som inte är ett brott. Därmed går det alltså inte att straffas för någon form av medverkan till självmord pga man påverkat någon till att begå självmord.

Sådan psykisk påverkan kan heller inte utgöra skuld till mord enligt BrB 3:1, vållande till annans död enligt BrB 3:7 eller medverkan till sådana brott. När en person tar självmord är det ju personen själv i fråga som genomför den dödande handlingen. Detta utesluter därmed skuld för alla andra, även den som fått personen att må psykiskt dåligt.

Det bör dock tilläggas att även om ansvar för andras självmord inte kan komma i fråga, kan handlingar som påverkar en annan persons psykiska hälsa vara straffbara. Spridandet av förkastliga uppgifter av en person kan t ex straffas som förtal enligt BrB 5:1, medan kränkande uttalanden direkt till personen kan ses som förolämpning enligt BrB 5:3. Är handlingarna fysiska kan de t ex ses som misshandel enligt BrB 3:5 eller ofredande enligt BrB 4:7.

Ett viktigt undantag till allt som redan sagts är om någon är sk skyddsgarant till personen som utsatts. En skyddsgarant kan enligt BrB 13:10 ses som en beskyddare som är skyldig att skydda personen i garantställning mot yttre faror. I vissa fall är denna skyldighet begränsad till vissa specifika faror.

Ett exempel på en skyddsgarant är en förälder, som är skyddsgarant gentemot sitt barn. Om en förälder skulle få sitt barn att må så dåligt att det slutade med att barnet tog självmord, skulle möjligtvis föräldern kunna hållas ansvarig för detta. Eventuellt skulle förälderns agerande då kunna betraktas som vållande till annans död enligt BrB 3:7, men detta är förstås en bedömningsfråga i varje enskilt fall.

Sammanfattningsvis kan man som regel inte straffas för någon annans självmord. Undantag gäller dock för skyddsgaranter. Viktigt är även att komma ihåg att handlingar, som bidrar till att en annan person mår psykiskt dåligt, i sig kan vara straffbara.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor och om så inte är fallet är du mer än välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (380)
2020-11-10 Hur lång tid efter brott kan man anmäla?
2020-11-07 om man spottar något i ansiktet under Coronapandemin?
2020-10-27 Vad kan straffet blir om man slår till någon?
2020-10-18 Vad kan man få för straff för att ha misshandlat sin flickvän?

Alla besvarade frågor (86383)