Ansvar att begära resning

2015-05-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Finns det någon ansvar för tingsrätten eller Hovrätten i samband med fallande tvistemåls dom, om möjlighet att begära resning senare om ny information framkommer?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp!

Min tolkning av regleringarna kring resning är nej, det finns ingen skyldighet för tingsrätten eller Hovrätten att självmant begära resning i mål. Detta ansvar ligger på sökanden som ansöker om resning hos behörig rätt (mer info kring detta kan du läsa på: HD - resning).

Myndigheter, då alltså även domstolarna, har en skyldighet enligt 21 § Förvaltningslag (se här: FL 21 §) att meddela hur ett beslut (dom) kan överklagas. Dock är begäran om resning först aktuellt när ett beslut inte längre kan överklagas. Således tolkar jag detta som att domstolen endast har skyldighet att informera om överklagan genom de olika instanserna, inte om möjligheter till resning vid ett senare tillfälle.

Hoppas du fått hjälp med ärendet!

Mvh,

Viktor Serbán
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1036)
2020-07-14 Fullgörelse av avtal om rätt att träffa hund
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?

Alla besvarade frågor (81922)