FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt05/05/2015

Ansvar att begära resning

Finns det någon ansvar för tingsrätten eller Hovrätten i samband med fallande tvistemåls dom, om möjlighet att begära resning senare om ny information framkommer?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp!

Min tolkning av regleringarna kring resning är nej, det finns ingen skyldighet för tingsrätten eller Hovrätten att självmant begära resning i mål. Detta ansvar ligger på sökanden som ansöker om resning hos behörig rätt (mer info kring detta kan du läsa på: HD - resning).

Myndigheter, då alltså även domstolarna, har en skyldighet enligt 21 § Förvaltningslag (se här: FL 21 §) att meddela hur ett beslut (dom) kan överklagas. Dock är begäran om resning först aktuellt när ett beslut inte längre kan överklagas. Således tolkar jag detta som att domstolen endast har skyldighet att informera om överklagan genom de olika instanserna, inte om möjligheter till resning vid ett senare tillfälle.

Hoppas du fått hjälp med ärendet!


Mvh,

Viktor SerbánRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo