Anstiftan till brott

FRÅGA
Hej! Är det brottsligt att uppmana folk ge varje sverigedemokrat de stöter på nära håll ett knytnävsslag i ansiktet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att uppmana annan till ett brott kan vara brottsligt. Regler om ansvar för brott finns i Brottsbalken (BrB). Den som främjar ett brott kan hållas ansvarig i enlighet med bestämmelserna i 23 kap BrB. Den som förmår en annan person att utföra ett brott kan göra sig skyldig till anstiftan av brott, enligt 23 kap. 4 § 2 st. BrB. Detta förutsätter att man har psykiskt påverkat en annan person till att begå brottet. Ytterligare en förutsättning är att personen som begår gärningen gör det just för att denne har blivit övertalad. Det betyder alltså att personen inte ska ha bestämt sig för att begå brottet alldeles oavsett om denne blivit påverkad eller inte.

Det innebär alltså om en gärningsman slår en sverigedemokrat med ett knytnävslag i ansiktet just för att denne har blivit psykiskt påverkad av en annan person, så kan övertalaren straffas för anstiftan till misshandel. Det bör påpekas att detta inte innebär att gärningsmannen kan gå fri från ansvar för att någon annan övertalat denne. Även gärningsmannen kommer att hållas ansvarig då denne faktiskt begår ett brott.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen åter med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (417)
2021-04-15 Brottslig att vistas bland folk innan Corona testsvar?
2021-04-13 Är att skämta om att begå brott olagligt?
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?

Alla besvarade frågor (91320)