Anställningsvillkor och kollektivavtals tillämpningsområde vid bemanningsarbete

FRÅGA
Hej,Jag jobbar inom bemanningsbranschen sedan många år och har legat under yrkestitel "administration, reception" med tillhörande lön.Min fundering är dock om jag fått en felaktig lön baserat på detta då jag arbetat som vd-sekreterare, assistent-samordnare, avdelningssekreterare, projektassistent m.m.?Jag har aldrig arbetat i en reception.När jag pratar med kollegor på samma positioner som är fast anställda ute hos mina kunder så skiljer det flera tusen i lön trots att vi har samma jobb? Idag har jag dessutom en samordnande roll för alla sekr på avdelningarna men har alltså en lön som receptionist?Hjälp!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som anställd hos ett bemanningsföretag omfattas du av det kollektivavtal som bemanningsföretaget är bundet av. Kundföretaget (dvs. det företag där du i praktiken arbetar) har ingen skyldighet att tillämpa bestämmelserna i deras kollektivavtal på dig. Detta kan medföra att du inte omfattas av samma kollektivavtal som dina kollegor.

I lag om uthyrning av arbetstagare 6-8 §§ finns bestämmelser om likabehandling. Omständigheten att du inte är direkt anställd hos företaget du arbetar vid ska inte påverka dina grundläggande arbets- och anställningsvillkor, vilket är bemanningsföretaget skyldighet att tillförsäkra dig. Undantag gäller om annat bestämts i det kollektivavtal som ditt bemanningsföretag kan vara slutet till. Regleringen i kollektivavtalet får dock inte gå emot den likabehandlingsprincip som uppställs i bemanningsdirektivet (2008/104/EG). Enligt regleringen i bemanningsdirektivet ska vissa grundläggande villkor vara desamma för dig oavsett om du är uthyrd eller anställd hos företaget direkt. Dessa villkor utgörs av; arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, nattarbete, semester, helgdagar och lön.

Sammanfattningsvis kan man säga att det inte behöver vara felaktigt att du omfattas av ett annat kollektivavtal, men trots detta har din arbetsgivare (bemanningsföretaget) en skyldighet att se till att likabehandling föreligger åtminstone vad gäller de villkor som direktivet föreskriver.

Jag skulle råda dig att ta kontakt med din fackförening för att få mer information kring villkoren i ditt kollektivavtal.

Vänligen,

Linnea Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll